Wypłata dywidendy: zyskiem z akcjonariuszami chce się podzielić ok. 16 proc. spółek z rynku głównego GPW

Gospodarka / Z rynku

Ponad 40 proc. spółek z rynku głównego GPW ujawniło plany dywidendowe. Z tej grupy niecałe 40 proc. chce podzielić się zyskiem z akcjonariuszami lub już to zrobiła. Te dywidendowe spółki stanowią ok. 16 proc. wszystkich podmiotów z rynku głównego - wynika z komunikatów spółek.

Budynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Źródło: Beax via Wikimedia Commons [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5-2.0-1.0)]

Ponad 40 proc. spółek z rynku głównego GPW ujawniło plany dywidendowe. Z tej grupy niecałe 40 proc. chce podzielić się zyskiem z akcjonariuszami lub już to zrobiła. Te dywidendowe spółki stanowią ok. 16 proc. wszystkich podmiotów z rynku głównego - wynika z komunikatów spółek.

Ponad 40 proc. spółek z rynku głównego @GPW_WSExchange ujawniło plany dywidendowe. Z tej grupy niecałe 40 proc. chce podzielić się zyskiem z akcjonariuszami lub już to zrobiła #GPW #giełda #dywidenda

Z komunikatów spółek wynika, że w ubiegłym roku niecałe 40 proc. spośród wszystkich spółek rynku głównego podzieliło się zyskiem z akcjonariuszami.

Tegoroczny udział spółek wypłacających dywidendę może się zmienić, bo spółki mogą jeszcze przedstawiać swoje plany.

Czytaj także: PZU nie wypłaci dywidendy z zysku za 2019 rok >>>

Z grupy spółek, która przedstawiła plany w tym roku, ok. 60 proc. podmiotów wypłaciło dywidendy w zeszłym roku. Teraz udział chcących dzielić się zyskiem wynosi niecałe 40 proc.

Dywidendy obejmują kwotę ok. 16,5 mld zł

Łącznie, w ubiegłym roku, według szacunków PAP Biznes, spółki z głównego rynku przeznaczyły na wypłaty ponad 41 mld zł. W tym roku zadeklarowane lub już wypłacone dywidendy obejmują kwotę ok. 16,5 mld zł. W zeszłym roku spółki z grupy planującej wypłatę za 2019 r. podzieliły się z akcjonariuszami zyskiem w wysokości ok. 39 mld zł, co stanowiło ponad 90 proc. kwoty wszystkich wypłat, więc chociaż propozycje dotyczące dywidend w tym roku przedstawiła do tej pory mniej niż połowa spółek - cała kwota, jaka zostanie przeznaczona na wypłaty, może okazać się niewiele wyższa od szacowanych na ten moment wypłat.

Wśród spółek regularnie wypłacających dywidendę w ubiegłych latach, a które w tym roku zdecydowały się nie dzielić zyskiem jest m.in. PZU. Zarząd spółki zarekomendował walnemu zgromadzeniu, aby 2.643,7 mln zł z zysku za 2019 rok przeznaczyć na kapitał zapasowy, a kwotę 7,3 mln zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W 2019 r. PZU wypłaciło w formie dywidendy łącznie 2,42 mld zł, czyli 2,8 zł na akcję, a rok wcześniej 2,16 mld zł, czyli 2,50 zł na akcję.

Banki zdecydowały się pozostawić część zysku niepodzielonym

Niektóre spółki, w tym banki, zdecydowały się pozostawić część zysku niepodzielonym. Przykładowo, zarząd wypłacającego regularnie dywidendę PKO BP rekomenduje zatrzymanie całości zysku netto osiągniętego przez bank w latach poprzednich, a zysk za 2019 r. rekomenduje przeznaczyć w części na kapitał rezerwowy, a część pozostawić jako niepodzieloną. W 2019 r. walne PKO Banku Polskiego zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 1,662 mld zł, co stanowiło 1,33 zł brutto na akcję. Z zysku za 2017 rok bank przeznaczył na dywidendę 687,5 mln zł, czyli 0,55 zł na akcję.

Czytaj także: Alior Bank nie wypłaci dywidendy za 2019 r. >>>

Inne przykłady spółek, które proponują niewypłacanie dywidendy za 2019 r., to Famur (wypłacił 0,53 zł dywidendy na akcję w zeszłym roku i 0,44 zł dywidendy na akcję rok wcześniej), czy Wirtualna Polska (w 2019 r. wypłaciła 1 zł dywidendy na akcję, a 2018 r. 0,96 zł dywidendy na akcję).

Ze spółek z WIG20 do tej pory wypłatę dywidendy zaplanowały cztery spółki: Grupa Lotos (1 zł na akcję), PKN Orlen (1 zł na akcję, po obniżeniu rekomendacji z 3 zł), PGNiG (0,09 zł na akcję) oraz Play (wypłacił 1,65 zł okresowej dywidendy na akcję w maju). W sumie do akcjonariuszy ma trafić ok. 1,5 mld zł. W zeszłym roku ponad połowa spółek z indeksu podzieliła się z akcjonariuszami zyskiem przeznaczając na ten cel ponad 12 mld zł.

Poniżej tabela z planami dywidendowymi spółek z WIG20:

Spółkaproponowana lub wypłacona dywidenda na akcję za 2019wypłacona dywidenda na akcję za 2018
ALIOR--
CCCbrak rekomendacji0,48 PLN
CDPROJEKTbrak rekomendacji1,05 PLN
CYFRPLSATbrak rekomendacji0,93 PLN
DINOPLbrak rekomendacji-
JSW-1,71 PLN
KGHM--
LOTOS1 PLN3 PLN
LPP-60 PLN
MBANK--
ORANGEPL--
PEKAO-6,60 PLN
PGE--
PGNIG0,09 PLN-
PKNORLEN1 PLN3,50 PLN
PKOBP-1,33 PLN
PLAY1,65 PLN1,45 PLN
PZU-2,80 PLN
SANPL-19,72 PLN
TAURONPE--

Liczba spółek, które zdecydują się na wypłatę dywidendy, będzie niewielka

„Liczba spółek, które zdecydują się na wypłatę dywidendy, będzie niewielka. Obecnie priorytetem zarządów będzie zapewnienie płynności finansowej w trudnym otoczeniu gospodarczym, w czasie pandemii. Perspektywy odbudowy popytu też będą bardzo rozciągnięte w czasie, więc wydaje się, że roztropny zarząd powinien zatrzymać zysk w spółce. W naszej ocenie, niewiele spółek zdecyduje się na dywidendę” – powiedział analityk DM BDM, Krystian Brymora.

Doradca Inwestycyjny BM PKO BP Emil Łobodziński ocenił, że sytuacja gospodarcza bardzo się zmieniła od marca, a firmy stanęły przed wyzwaniem, jakim było często częściowe lub całkowite zawieszenie działalności.

Czytaj także: Bank Handlowy nie wypłaci dywidendy z zysku za 2019 rok?

„Jest to sytuacja wyjątkowa i na dziś nikt do końca nie jest w stanie przewidzieć ostatecznych skutków ekonomicznych. W związku z tym racjonalne z punktu widzenia spółek jest wstrzymanie się z wypłatą dywidendy, a w zamian zapewnienie odpowiedniej płynności gotówkowej. Liczba spółek, które wypłacą dywidendy w tym roku będzie zatem niższa, a i sama wysokość dywidend spadnie” – powiedział Łobodziński.

Część zarządów spółek jeszcze nie wydała rekomendacji

Część zarządów spółek jeszcze nie wydała rekomendacji co do podziału zysku, ani nie zwołała walnego zgromadzenia, które miałoby zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2019 r. Zgodnie z prawem, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje zarząd spółki w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przewiduje możliwość odroczenia tego obowiązku.

„Jest możliwość przełożenia walnych zgromadzeń zatwierdzających sprawozdania za ubiegły rok na późniejszy termin i to naturalne, że spółki z tego korzystają. Ale mimo to, w naszej ocenie, spółki nie będą decydować się na wypłatę dywidendy, nawet jeśli te decyzje będą zapadały później, gdy teoretycznie sytuacja związana z pandemią będzie opanowana” – ocenił analityk DM BDM.

Dodał, że perspektywa odbudowy popytu po tym kryzysie pandemicznym jest bardzo odległa w czasie, ale zarządy mogą rekomendować dzielenie się zyskiem w branżach, w których ekspozycja na COVID-19 nie jest negatywna.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o pandemii koronawirusa >>>

Podobnego zdania jest Emil Łobodziński, który wskazuje, że „zmiana zdania” w spawie decyzji o dywidendzie jest możliwa w odniesieniu do tych spółek, które relatywnie mniej ucierpiały biznesowo, a przykładem może być branża deweloperska.

„Spółki prewencyjnie wstrzymały się z wypłatą lub decyzją o wypłacie, co nie oznacza, że nie powrócą do tego tematu w dalszej części roku. Sytuacja deweloperów jest bowiem cały czas dobra. Zyskiem z akcjonariuszami mogą podzielić się te spółki, których sytuacja finansowa jest bardzo dobra i które są odporne na obecne wyzwania. Klasycznym przykładem są np. spółki telekomunikacyjne (np. Play) czy część informatycznych a także niektóre spółki budowlane” – dodał doradca inwestycyjny BM PKO BP.

Zarządy spółek Atal oraz Erbud zaproponowały zawieszenie polityki dywidendowej w tym roku. Podobnie zrobił Archicom, z tym, że w tym przypadku akcjonariuszom została wypłacona już zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy za 2019 rok w wysokości 16,4 mln zł, tj. 0,64 zł na akcję. Z kolei zarząd Dom Development na początku marca rekomendował wypłatę 9,5 zł dywidendy na akcję, ale na początku kwietnia zawiesił rekomendację dywidendy i zdecydował, że walne zgromadzenie odbędzie się w ostatnim tygodniu sierpnia.

Wiele spółek będzie musiało poprosić o dodatkowy kapitał

W ocenie Krystiana Brymory, jest możliwe, że wiele spółek, śladem CCC, będzie musiało poprosić o dodatkowy kapitał, a nie go wypłacać, a niektóre spółki dopiero będą musiały z kryzysem się zmierzyć.

„Wydaje się, że nie do wszystkich dotarło z jak trudną sytuacją będą musiały się zmierzyć spółki i to nie tylko te, których podstawową działalnością jest handel, gastronomia, czy podróże, ale też spółki przemysłowe, które są częścią łańcucha dostaw i ten kryzys do nich przyjdzie – nie był widoczny w pierwszym kwartale, ani może w kwietniu, ale uderzy maj-czerwiec. Dopiero po drugim kwartale może być widoczne, z jak trudną sytuacją przyjdzie się spółkom zmierzyć” – powiedział analityk DM BDM.

Poniżej dotychczas przedstawione plany i rekomendacje dywidendy za 2019 r. spółek z rynku głównego:

Spółkaproponowana dywidenda na akcję za 2019 r.dywidenda na akcję za 2018 r.
APATOR1,1 PLN*1,3 PLN
APLISENS0,25 PLN0,35 PLN
APSENERGY0,05 PLN0,09 PLN
ARCHICOM0,64 PLN**1,15 PLN
ASBIS0,135 USD*0,1 USD
ASSECOBS1,8 PLN1,5 PLN
ASSECOPOL3,01 PLN3,07 PLN
ASSECOSEE0,74 PLN0,52 PLN
ATENDE0,22 PLN0,22 PLN
BUDIMEX4,56 PLN6,3 PLN
CEZ34 CZK24 CZK
CLNPHARMA0,08PLN0,24 PLN
CNT2,6 PLN***-
COMARCH1,5 PLN1,5 PLN
CPGROUP2,1 PLN-
DECORA1,5 PLN1 PLN
DELKO0,45 PLN0,42 PLN
ECHO0,5 PLN0,5 PLN
EDINVEST0,31 PLN0,05 PLN
FEERUM0,5 PLN-
GPW2,4 PLN3,18 PLN
HYDROTOR1 PLN2,1 PLN
IFIRMA0,16 PLN**0,08 PLN
IMCOMPANY0,45 EUR**0,34 EUR
INPRO0,15 PLN0,25 PLN
INTERAOLT0,7 EUR0,58 EUR
IZOSTAL0,11 PLN0,13 PLN
KGL0,34PLN0,14 PLN
KRKA4,25 EUR3,2 EUR
KRUSZWICA2,8 PLN2,56 PLN
KRVITAMIN0,24PLN0,66 PLN
LABOPRINT0,15 PLN0,19 PLN
LENA0,3 PLN0,3 PLN
LIVECHAT0,6 PLN**1,95 PLN
LOTOS1 PLN3 PLN
MAKARONPL0,25 PLN0,25 PLN
MAXCOM2 PLN2 PLN
MENNICA0,5 PLN1 PLN
MERCATOR0,5 PLN-
MLPGROUP0,22 PLN**0,18 PLN
MOBRUK3,51 PLN2,71 PLN
MWTRADE2,1 PLN-
NEUCA8,65 PLN7,4 PLN
NOVITA5,2 PLN-
NTTSYSTEM0,07 PLN0,11 PLN
ODLEWNIE0,25 PLN0,3 PLN
PCCEXOL0,05 PLN0,09 PLN
PCCROKITA3,41 PLN8,31PLN
PEPEES0,12 PLN0,12 PLN
PGNIG0,09 PLN0,18 PLN
PKNORLEN1 PLN3,5 PLN
PLAY1,65 PLN1,45 PLN
PLAYWAY9,46 PLN2,49 PLN
PROJPRZEM0,6 PLN0,6 PLN
PULAWY5,45 PLN1,76 PLN
RAWLPLUG0,33 PLN0,33 PLN
BANCO SANTANDER0,1 EUR**0,23 EUR
SIMPLE0,55 PLN0,4 PLN
SNIEZKA2,6 PLN2,6 PLN
SOPHARMA0,05 BGN**0,05 BGN
STALEXP0,05 PLN0,37 PLN
TALANX1,5 EUR1,45 EUR
TALEX0,6 PLN1,3 PLN
TIM0,8 PLN**1 PLN
TORPOL0,9 PLN0,25 PLN
TSGAMES3,78 PLN3,78 PLN
ULMA2,6 PLN5,71 PLN
ULTGAMES0,4 PLN0,35 PLN
UNIBEP0,22 PLN0,22 PLN
UNIMOT1,97 PLN-
VINDEXUS0,1 PLN0,3 PLN
WAWEL30 PLN25 PLN
XTB0,24 PLN0,52 PLN
ZYWIEC15 PLN**30 PLN

* spółka wypłaciła zaliczkę

** wypłata tylko w formie zaliczki

*** zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy w przypadku niepodjęcia przez WZ uchwały ws. skupu akcji

Do celów analizy PAP Biznes przyjął, że pozytywna rekomendacja dotycząca wypłaty dywidendy obejmuje zarówno jej zamiar, uchwaloną wypłatę, czy już wypłacony zysk lub zaliczkę na poczet dywidendy. Łączna kwota dywidend szacowana jest w oparciu o wyliczenia własne. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: