Wypowiedź dla aleBank.pl: Władysław Gołębiewski – Przewodniczący Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich

Tylko u nas

Wypowiedź dla aleBank.pl: Władysław Gołębiewski - Przewodniczący Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich

Wypowiedź dla aleBank.pl: Władysław Gołębiewski - Przewodniczący Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich

Maciej Małek: Zanim omówimy założenia tegorocznej, trzeciej już edycji konkursu Robina Cosgrove przypomnijmy w jaki sposób doszło do polskiej edycji. Jest to dość ekskluzywny konkurs i nie każdy cieszy się przywilejem, który był nam dany.

Władysław Gołębiewski: Tak się szczęśliwie złożyło, że Profesor Róża Milic-Czerniak, która jest członkiem Komisji Etyki Bankowej, obecnie członkiem prezydium Komisji, napotkała taką informację w ramach swoich zainteresowań zawodowych i udało nam się uzgodnić z organizatorami i przenieść tę inicjatywę na polski grunt, z czego się bardzo cieszę, bo uważam, że dotarcie do młodych ludzi jest jednym z najlepszych sposobów propagowania wartości, którymi zajmuje się nasza komisja.

MM: Profesor Paul Dębiński zwracał uwagę nie tylko na wysoki poziom i relatywnie szeroki zakres tego projektu, ale dostrzegał pewną specyfikę, która mówi o tym, że polska edycja zaowocowała pewnego rodzaju wartością dodaną.

WG: Polska edycja jest bardzo dobrze odbierana przez środowisko - zarówno akademickie, jak i młodych pracowników banków - o czym świadczy fakt. że edycja międzynarodowa jest organizowana w okresach dwuletnich, a nam udaje się zorganizować edycję polską co roku i przyciąga ona szerokie grono zainteresowanych ludzi i szereg bardzo ciekawych prac konkursowych.

MM: Czy udało się, zwłaszcza przedstawicieli praktyki, przekonać do tego, że ta forma propagowania etyki ma szanse przekładać się na wszystko to, co decyduje o dobrej, rzetelnej obsłudze klienta, budowie wizerunku i zaufania do instytucji szczególnej, jaką jest bank.

WG: Myślę, że tak. Środowisko zdaje sobie sprawę z wagi tej problematyki. Jest to problematyka, która jest nie tylko przedmiotem tego konkursu, nie tylko przedmiotem prac Związku Banków Polskich - gdy spojrzymy na plan działań Związku to dominuje tematyka związana z aspektami etycznymi w pracy banku, który jest instytucją zaufania publicznego - również Warszawski Instytut Bankowości w bardzo szerokim zakresie w swoich pracach i szkoleniach obejmuje te zagadnienia.

MM: Jak doświadczenia dwóch pierwszych edycji wpłynęły na kształt tegorocznej?

WG: Podstawową zmianą, pewnym sprecyzowaniem zakresu konkursu, które chcielibyśmy wprowadzić  w tym roku jest kwestia związana z innowacyjnością. Dotychczas nieliczne prace były propozycjami czy to mierników etyczności, czy też rozwiązań, ocen dla banków, czy innych instytucji finansowych. W większości było to opisanie rzeczywistości - często bardzo interesujące, z ciekawymi wnioskami. To, czego oczekujemy w bieżącej edycji to propozycje, pomysły. Ludzie młodzi z natury rzeczy są bardziej otwarci na zmianę dotychczasowych sposobów myślenia, nowe rozwiązania. Tego oczekujemy w pracach, które będą kierowane na bieżącą edycję konkursu. To będziemy starali się promować w pracach Jury oceniającego.

Zobacz rozmowę w wersji wideo: "Władysław Gołębiewski: Etyka nie podlega koniunkturze"

aleBank.pl

Udostępnij artykuł: