Wypowiedź wiceprzewodniczącego KE Valdisa Dombrovskisa po spotkaniu z Ministrem Finansów Pawłem Szałamachą

Finanse i gospodarka

Przyjeżdżam do Warszawy w momencie, gdy polska gospodarka jest na stabilnej ścieżce mocnego wzrostu. Warto przypomnieć, że była ona jedyną, jaka w czasie kryzysu nie padła ofiarą recesji. To naprawdę niezwykłe osiągnięcie.Według naszych prognoz, Polska jest gotowa by wzrastać w stałym tempie 3,5 proc., czyli powyżej średniej UE. To bardzo dobry wynik. Stopa bezrobocia jest na historycznie niskim poziomie i oczekuje się jej dalszego spadku.

W tym roku Polska wyszła z procedury nadmiernego deficytu, innymi słowy, osiągnęła cel doprowadzenia deficytu budżetowego poniżej 3 proc. wartości odniesienia z Traktatu. Oczekuje się, że w tym roku i kolejnych latach deficyt utrzyma się na poziomie 2,8 proc. PKB.

Należy kontynuować odpowiedzialną politykę fiskalną. Zdrowe finanse publiczne są wstępem do długotrwałego wzrostu. Stabilność finansowa jest również ważna, ponieważ wzbudza zaufanie w gospodarce – zarówno w oczach ludzi, firm jak i inwestorów.

Ten dobry czas należy wykorzystać, aby jeszcze wzmocnić gospodarkę. To dobry moment na wprowadzanie reform, które mogą przynieść konkretne korzyści polskiej gospodarce. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku Rada skierowała do Polski cztery rekomendacje dotyczące finansów publicznych, podatków, emerytur, rynku pracy jak również inwestycji w projekty kolejowe.

Chciałbym również zachęcić do przyspieszenia tempa przygotowania i realizacji projektów finansowanych ze środków UE w okresie 2014-2020. Mówimy tutaj o projektach, które idą o wiele dalej niż kolej czy inne inwestycje infrastrukturalne. Polska jest największym beneficjentem funduszy w UE. Finansowanie unijne stanowi średnio 2,5% PKB rocznie i może przynieść realne zmiany, jeżeli będzie efektywnie inwestowane w realną gospodarkę.

Jestem przekonany, że poprzez prowadzenie odpowiedzialnej polityki fiskalnej, wdrożenie strategicznych reform w celu zwiększenia potencjału polskiej gospodarki i poprzez efektywne wykorzystanie funduszy UE, Polska może dobrze rozwijać się dla dobra obywateli. W szerszym, europejskim kontekście, przykład Polski może pokazywać, że trwały sukces gospodarczy nie jest wyjątkiem od reguły, ale logicznym wynikiem odpowiedniej kombinacji realizowanych polityk.

Źródło: Zofia Gajos

Udostępnij artykuł: