Wyrok Sądu Apelacyjnego na korzyść Związku Banków Polskich

Wydarzenia

Sąd Apelacyjny Warszawie 18 czerwca wydał wyrok w sprawie z powództwa Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie przeciwko Maciejowi Pawlickiemu i Fratria sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni o ochronę dóbr osobistych i zapłatę, sygn. akt I ACa 132/17 (sygn. akt I instancji XXIV C 80/16). Sąd częściowo uwzględnił apelację ZBP, natomiast apelację Pozwanych w całości oddalił.

Sąd częściowo uwzględnił apelację #ZBP, natomiast apelację pozwanych w całości oddalił.

Sprawa dotyczyła publikacji autorstwa Macieja Pawlickiego zamieszczonych w tygodniku „wSieci” (ukazującym się od 1 sierpnia 2017 r. jako „Sieci”) oraz na portalu internetowym „wsieci.pl” i „wpolityce.pl”, których wydawcą jest Fratria sp. z o.o. Publikacje dotyczyły kwestii kredytów walutowych denominowanych/indeksowanych (tzw. kredytów frankowych) i związanych z nimi problemów kredytobiorców.

Sąd II instancji utrzymał orzeczony w I instancji wobec Macieja Pawlickiego oraz wobec Fratria sp. z o.o. nakaz przeproszenia Związku Banków Polskich za naruszenie dobrego imienia ZBP poprzez użycie określenia „popychadło banków zagranicznych dla niepoznaki zwane Związkiem Banków Polskich” w artykule pod tytułem „Rak na Polsce”, który ukazał się w dniu 20 kwietnia 2015 r. w tygodniku „wSieci”. Dodatkowo, Sąd Apelacyjny nakazał Fratria sp. z o.o. zamieszczenie ww. przeprosin również na stronach internetowych „wsieci.pl” oraz „wpolityce.pl”. Ponadto, Sąd Apelacyjny zasądził od Pozwanych solidarnie na rzecz Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy kwotę 8.000 PLN tytułem sumy pieniężnej na wskazany przez Powoda cel społeczny.

Motywy rozstrzygnięcia

Przedstawiając ustne motywy rozstrzygnięcia, sąd wskazał, iż na uwzględnienie zasługiwało roszczenie ZBP o zamieszczenie treści przeprosin również na stronach internetowych „wsieci.pl” oraz „wpolityce.pl”. Zawierający kwestionowane określenia artykuł ukazał się bowiem również w wersji elektronicznej na ww. stronach.

W kontekście apelacji wniesionej przez Pozwanych Sąd Apelacyjny wskazał, iż żaden ze zgłoszonych przez nich zarzutów nie zasługiwał na uwzględnienie. Sąd stwierdził, iż powoływanie się przez Pozwanych na swobodę krytyki nie może w okolicznościach rozpatrywanej sprawy usprawiedliwiać użytego pod adresem ZBP określenia. W ocenie Sądu, określenie to było agresywnym atakiem na ZBP narażającym ZBP na utratę zaufania społecznego. Sąd nie dopatrzył się również, aby krytyka Pozwanych miała jakiekolwiek uzasadnienie w świetle interesu społecznego.

Źródło: Związek Banków Polskich

 

Udostępnij artykuł: