Wyróżnienia dla zasłużonych dla bankowości

BANK 2017/03

Zainaugurowano tegoroczny cykl spotkań Klubu Polska 2025+. W trakcie pierwszego z wydarzeń uhonorowano kolejną grupę zasłużonych pracowników bankowości. Członkowie zarządu Związku Banków Polskich wręczyli im pamiątkowe wyróżnienia z okazji 25-lecia samorządu bankowego w naszym kraju.

Zainaugurowano tegoroczny cykl spotkań Klubu Polska 2025+. W trakcie pierwszego z wydarzeń uhonorowano kolejną grupę zasłużonych pracowników bankowości. Członkowie zarządu Związku Banków Polskich wręczyli im pamiątkowe wyróżnienia z okazji 25-lecia samorządu bankowego w naszym kraju.

Paweł Minkina, Michał Polak

Spotkanie, które odbyło się 9 lutego br. poświęcono „Kulturowym uwarunkowaniom kapitału zagranicznego w sektorze bankowym i ich znaczeniu dla rozwoju bankowości w Polsce”. W dyskusji udział wzięli m.in. dr Lech Kurkliński, dyrektor ALTERUM – Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego: Wiesław Thor, członek Rady Nadzorczej mBanku oraz Włodzimierz Kiciński, były prezes zarządu Nordea Banku Polska.

imageW trakcie spotkania Odznaką Honorową ZBP wyróżniony został Przemysław Gdański – wiceprezes zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej mBanku S.A., w przeszłości m.in. wiceprezes zarządu Banku BPH oraz Pekao S.A., członek zarządu BRE Banku S.A., a także dyrektor generalny w Calyon Banku Polska S.A

imageJoanna Bichta

ekspert w Departamencie Klienta Biznesowego w Banku Pekao S.A, wieloletni aktywny członek międzybankowych grup roboczych w Zespole Związku Banków Polskich ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych.

image

Paweł Bizoń

dyrektor w PKO Banku Polskim S.A., zaangażowany w prace na rzecz środowiska bankowego w obszarze programów publicznych, uczestnik prac grup roboczych dotyczących absorpcji funduszy europejskich przy ZBP.

image

Ewa Bojańczyk

wicedyrektor w Departamencie Wsparcia Biznesu Wydziału ds. Unii Europejskiej mBank S.A., w przeszłości m.in. zaangażowana w tworzenie Warszawskiej Giełdy Towarowej oraz w negocjacje dotyczące uzyskania statusu agencji płatniczej dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

image

Barbara Cendrowska

dyrektor operacyjny w Biurze Analiz i Finansowania Sektora Publicznego w Banku Pekao S.A., uczestnik prac na rzecz rozwoju i budowy dialogu rynku finansowego i jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.

image

Małgorzata Dusza

dyrektor Departamentu Instytucji Finansowych w Banku Ochrony Środowiska, w przeszłości m.in. członek Zespołu ds. Finansowania Ochrony Środowiska Grupy Roboczej Fundusze Unijne przy ZBP, uczestnik prac dotyczących udziału środowiska bankowego w obszarze ekologii, energetyki i programów publicznych.

image

Marcin Fabisiewicz

menedżer produktu w banku Citi Handlowym w Warszawie S.A., ekspert w zakresie pozyskiwania i finansowania inwestycji z funduszów Unii Europejskiej.

image

Jakub Fulara

kierownik zespołu w Banku Pekao S.A, zaangażowany w prace na rzecz udziału środowiska bankowego w programach publicznych i rozwoju mikro- i średnich przedsiębiorstw.

image

Piotr Galas

dyrektor Departamentu Klienta Korporacyjnego i Sektora Publicznego w PKO Banku Polskim, uczestnik prac na rzecz współpracy banków z samorządami w celu poszukiwania optymalnych rozwiązań związanych z finansowaniem zaplanowanych inwestycji.

image

Hanna Gilicińska-Cieślak

naczelnik w ­SGB-Banku S.A., ekspert w zakresie finansowania inwestycji mikroprzedsiębiorstw z udziałem środków ­unijnych oraz rozwoju sektora MŚP.

image

Wojciech Głowacki

kierownik w Biurze ds. Unii Europejskiej w banku Citi Handlowym w Warszawie S.A., ekspert w zakresie pozyskiwania i finansowania inwestycji z funduszów unijnych.

image

Tomasz Gryn

wiceprezes zarządu firmy Sfinks Polska S.A., wcześniej wieloletni pracownik bankowości związany m.in. z Raiffeisen Bankiem Polska S.A., ING Bankiem Śląskim oraz Bankiem ­Pekao S.A., a także członek prezydium Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości przy ZBP.

image

Agnieszka Kacprowicz

ekspert w Wydziale ds. Unii Europejskiej mBanku S.A., uczestnik prac na rzecz udziału środowiska bankowego w obszarze programów publicznych, w tym m.in. w przygotowaniu i realizacji koncepcji tzw. kredytu technologicznego

image

Włodzimierz Kiciński

kurator w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., w przeszłości m.in. prezes zarządu Nordea Banku Polska, wiceprezes zarządu Hypo-Banku Polska i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz dyrektor Departamentu Zagranicznego w Narodowym Banku Polskim, członek Rady ZBP.

image

Michał Knitter

dyrektor Departamentu Produktów w Idea Banku S.A., wcześniej m.in. dyrektor Departamentu Produktów w firmie TAX Care oraz dyrektor produktów i członek Rady Nadzorczej firmy Open Life.

image

Robert Koziński

dyrektor Departamentu Funduszy Poręczeń i Gwarancji w Banku Gospodarstwa Krajowego, uczestnik prac na rzecz uruchomienia Krajowego Punktu Kontaktowego przy Związku Banków Polskich, ekspert w zakresie wsparcia przedsiębiorczości i innowacji.

image

Elżbieta Krzemińska

ekspert ds. kredytów z dopłatami w Banku Pekao S.A., uczestnik m.in. grupy ds. funduszy poręczeniowych i klauzuli pari passu przy ZBP.

image

Dariusz Kucharczyk

menedżer rozwoju produktów w Departamencie Rozwoju Produktów i Wsparcia Operacyjnego w Banku Zachodnim WBK S.A., ekspert w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych oraz programów poręczeniowych.

image

Sławomir Listkiewicz

dyrektor Biura Analiz i Finansowania Sektora Publicznego Departamentu Instytucji Finansowych i Sektora Publicznego Banku Pekao S.A., członek Rady Fundacji Centrum PPP, w przeszłości m.in. kierownik ds. kontroli kredytowej w firmie Budimex S.A.

image

Anna Maj

dyrektor Pionu Produktów w polskim oddziale Credit Agricole S.A., w przeszłości związana także z Pekao S.A. oraz bankami niemieckimi i szwedzkimi.

image

Maciej Majewski

dyrektor Biura Programów Publicznych i Innowacji w BGŻ BNP Paribas S.A., w przeszłości m.in. główny specjalista w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

image

Janusz Markowski

menedżer produktu w BGŻ BNP Paribas S.A., uczestnik prac na rzecz udziału środowiska bankowego w obszarze korporacyjnym, energetyki i programów publicznych.

image

Eligiusz Nowakowski

menedżer ds. środków unijnych w Departamencie Korporacyjnych Produktów Kredytowych ING Banku Śląskiego S.A., członek międzybankowych grup roboczych w Zespole Związku Banków Polskich ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych.

image

Michał Popiołek

dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego w mBanku S.A., od lat związany z bankowością inwestycyjną m.in. w Banku Handlowym w Warszawie S.A. oraz Polskim Banku Inwestycyjnym, w przeszłości m.in. członek Rady Nadzorczej BPT Telbank S.A. i eCard S.A.

image

Alicja Siemieniec-Bryńska

ekspert w Alior Banku S.A., w przeszłości związana m.in. z Getin Bankiem S.A., zaangażowana w prace na rzecz udziału środowiska bankowego w obszarze ekologii, energetyki i programów publicznych.

image

Jacek Szaroszyk

ekspert w Citi BankuHandlowym w Warszawie S.A, uczestnik prac poświęconych udziałowi sektora bankowego w realizacji programów publicznych.

image

Krzysztof Telega

wiceprezes zarządu Banku Pocztowego S.A. odpowiedzialny za obszar biznesu, w przeszłości m.in. wiceprezes zarządu Banku Ochrony Środowiska oraz dyrektor zarządzający Pionem Bankowości Korporacyjnej PKO Banku Polskiego S.A., a także członek zarządu Polskiego Banku Rozwoju S.A.

image

Magdalena Typa

dyrektor ds. funduszy europejskich w Alior Banku S.A., uczestnik prac na rzecz współpracy banków z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym i uruchomienia bezpłatnych poręczeń ze środków unijnych małym i średnim przedsiębiorstwom.

image

Bartosz Urbaniak

wiceprezes zarządu banku BGŻ BNP Paribas S.A. odpowiedzialny za obszar bankowości MŚP i Agro, w przeszłości m.in. wiceprezes zarządu oraz dyrektor Departamentu Rynku i Rozwoju Warszawskiej Giełdy Towarowej.

Udostępnij artykuł: