Wyróżnienia dla zasłużonych

BANK 2016/11

Związek Banków Polskich świętuje w tym roku 25-lecie. Dlatego też najważniejsze kongresy i konferencje, przygotowane przez ZBP, jak i te, którym patronuje, nawiązują do jubileuszu samorządu bankowego. W ich trakcie osobom zasłużonym dla polskiej bankowości wręczane są medale Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich oraz odznaki honorowe ZBP.

Związek Banków Polskich świętuje w tym roku 25-lecie. Dlatego też najważniejsze kongresy i konferencje, przygotowane przez ZBP, jak i te, którym patronuje, nawiązują do jubileuszu samorządu bankowego. W ich trakcie osobom zasłużonym dla polskiej bankowości wręczane są medale Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich oraz odznaki honorowe ZBP.

W październiku przedstawicieli sektora bankowego uhonorowano podczas Kongresu Ryzyka Bankowego, Forum Usług Płatniczych, Spotkania Dyrektorów Departamentów Kadr i Szkolenia Banków, a także w trakcie wręczenia certyfikatów ZBP (w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej). W czasie tej ostatniej uroczystości wyróżniono osoby zaangażowane w proces kształcenia kadr bankowych.

Odznakę Honorową ZBP otrzymał

dr hab. Tomasz Siudek – profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, kierownik Podyplomowych Studiów Bankowości i Finansów, autor publikacji i analiz o rozwoju bankowości spółdzielczej w Polsce, aktywny współpracownik ZBP.

Medalem im. Mikołaja Kopernika ZBP uhonorowani zostali:

Waldemar Gieryszewski – główny specjalista w Departamencie Audytu Wewnętrznego w Narodowym Banku Polskim, od 1992 r. związany z Warszawskim Instytutem Bankowości.

Małgorzata Gromiec – dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w Warszawskim Instytucie Bankowości, członek Komitetu Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB i prezydium Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej przy ZBP.

Alicja Irek – od 1998 r. członek Komisji Rewizyjnej w Warszawskim Instytucie Bankowości, w przeszłości zaangażowana w prace nad powstaniem i konsolidacją Grupy Pekao S.A.

Andrzej Janik – kierownik Podyplomowego Studium Bankowości w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, w przeszłości m.in. dyrektor Departamentu Organizacyjno-Prawnego w Gospodarczym Banku Południowo-Zachodnim we Wrocławiu, członek prezydium Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej przy ZBP.

Iwa Kuchciak – adiunkt w Instytucie Finansów Uniwersytetu Łódzkiego, członek Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej przy ZBP.

Zofia Kuzyk – współorganizator Związku Banków Polskich, w przeszłości m.in. prezes zarządu Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej, członek Komisji Rewizyjnej Związku Banków Polskich, przewodnicząca KEB przy ZBP.

Andrzej Lech – doradca zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych w Warszawie, w latach 1993–2016 prezes zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości, wieloletni członek Rady Szkolnictwa Bankowego przy ZBP.

Dr Longin Leśniewski – profesor Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach, w latach 1997–2015 prezes-dyrektor generalny, a następnie rektor, promotor ok. 1000 absolwentów.

Wojciech Marek – w latach 1990–2008 najpierw dyrektor Departamentu Prawnego, a następnie wiceprezes zarządu Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. (BISE), jeden z pierwszych autorów umów leasingowych w Polsce.

Elżbieta Marquardt – I zastępca dyrektora Gdańskiej Akademii Bankowej, od 1992 r. związana z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową.

Małgorzata Migas – dyrektor ds. szkoleń w Oddziale w Warszawie Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów, członek prezydium Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej przy ZBP i członek Europejskiego Komitetu Bankowca EFCB.

Marek Natalli – inicjator powołania i kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, wieloletni współpracownik Związku Banków Polskich w obszarze Standardów Kwalifikacyjnych.

Małgorzata Nowak – prezes zarządu Szkoły Bankowej w Sandomierzu, ekspert w zakresie działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji pracowników sektora finansowego, organizator szkoleń dla pracowników banków spółdzielczych.

Urszula Sajkowska – prezes zarządu Fundacji Nauki Języków Obcych LINGUAE MUNDI w Warszawie, uczestnik prac zespołu przy Związku Banków Polskich, opracowującego standard językowy w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych ZBP.

Krystyna Schreiber-Pawlak – w latach 1995–2003 związana z Fundacją Edukacji i Badań Bankowych, w przeszłości także m.in. organizator prac sekretariatu Systemu Standardów Kwalifikacyjnych ZBP.

Zofia Skorupska-Bilecka – prezes zarządu Bydgoskiej Szkoły Bankowej, członek Komisji Egzaminacyjnych w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych oraz Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej przy ZBP.

Krzysztof Story – prezes zarządu Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej w Krakowie, wieloletni uczestnik działań na rzecz promocji bankowości spółdzielczej w Polsce, w tym przedsięwzięć wspierających projekty szkoleniowe i współpracę w regionach.

Barbara Szczepanik – wicekanclerz ds. Organizacji i Rozwoju w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, inicjator nawiązania współpracy ze Związkiem Banków Polskich w zakresie wdrażania Standardów Kwalifikacyjnych.

Ewa Szrajer – członek Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego – Towarzystwa Oszczędnościowo-Pożyczkowego PA-CO-BANK w Pabianicach, wieloletni członek a także wiceprzewodnicząca Komisji Etyki Bankowej przy ZBP.

Mariola Szymańska-Koszczyc – wiceprezes zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości, jako wiceprezes European Bank and Financial Services Training Network (EBTN) oraz prezes EFPA Polska wpiera rozwój profesjonalnego doradztwa finansowego.

Karolina Trzop – związana z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu, ściśle współpracuje ze środowiskiem biznesu i edukacji w zakresie szkoleń i studiów podyplomowych kadr bankowych.

Cecylia Wiśniewska – pełnomocnik zarządu Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej, wieloletni ekspert ds. szkoleń w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Maciej Wojtaszek – prezes zarządu Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji w Poznaniu, nadzorującego realizację strategii szkoleniowej dla SGB-Banku S.A., członek Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: