Wyróżnienie dla BNP Paribas Bank Polska

Bankowość / Wiadomości

EBOiR przyznał prestiżowe wyróżnienie dla BNP Paribas Banku Polska  Maj 15, 2014, 2:30 po południu Podczas odbywającego się w Warszawie w dniach 14 - 15 maja Dwudziestego Trzeciego Dorocznego Walnego Zgromadzenia Rady Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju i towarzyszącego mu Forum Biznesowego przyznano prestiżową nagrodęEBRD Sustainability Award 2014. W tym roku otrzymał ją BNP Paribas Bank Polska.

EBOiR przyznał prestiżowe wyróżnienie dla BNP Paribas Banku Polska  Maj 15, 2014, 2:30 po południu Podczas odbywającego się w Warszawie w dniach 14 - 15 maja Dwudziestego Trzeciego Dorocznego Walnego Zgromadzenia Rady Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju i towarzyszącego mu Forum Biznesowego przyznano prestiżową nagrodęEBRD Sustainability Award 2014. W tym roku otrzymał ją BNP Paribas Bank Polska.

Nagroda jest wyrazem uznania dla partnerów i klientów współpracujących z EBOiR za osiągnięcia w obszarze ochrony środowiska i promowania efektywności energetycznej. BNP Paribas Bank Polskaotrzymał ją za osiągnięcia we wspieraniu prywatnego sektora małych i średnich przedsiębiorstw w ich przedsięwzięciach na rzecz poprawy efektywności energetycznej oraz zastosowania energii ze źródeł odnawialnych. BNP Paribas Bank Polska jest jednym z pierwszych banków, który w styczniu 2011 roku dołączył do Polskiego Programu Finansowania Zrównoważonej Energii - PolSEFF.

EBRD Sustainability Award 2014 to dla naszego banku ogromne wyróżnienie. Szczególnie cenimy sobie współpracę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju w zakresie finansowania MŚP - bardzo ważnej obecnie kwestii zarówno w Polsce, jak i w Europie. Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią kluczowy segment naszych klientów, ponieważ generuje on w Polsce niemal 50 proc. PKB oraz odpowiada za zatrudnienie znacznej grupy aktywnych zawodowo Polaków.Nagroda docenia nasze zaangażowanie w propagowanie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju -mówi Frederic Amoudru, prezes zarządu BNP Paribas Banku Polska.

Dzięki EBOiR oraz programowi PolSEFF, nasz bank może oferować klientom rozwiązanie, które łączy znaczne zmniejszenie zużycia energii, a w rezultacie obniżenie kosztów produkcji, z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym. Jest to idealna formuła, zgodnie z którą sektor finansowy działa zarówno na rzecz gospodarki, jak i wykazuje społeczną odpowiedzialność. Czekamy na dalsze inicjatywy polskiego rządu, Unii Europejskiej oraz EBOiR, które skupią się na oszczędzaniu energii oraz redukcji emisji CO2jako elementach nowej strategii gospodarczej, opartej na innowacji, konkurencyjności oraz niskiej emisji dwutlenku węgla -dodaje Frederic Amoudru.

BNP Paribas Bank Polska wykorzystując możliwości oferowane przez PolSEFF stworzył produkty finansowe i z sukcesem promował finansowanie inwestycji obniżających koszty użytkowania energii i zmniejszających emisję CO2. W trakcie 3 lat funkcjonowania programu bank w całości wykorzystał przyznaną mu przez EBOiR linię kredytową o wartości 30 milionów EURO. Z kredytu i leasingu energooszczędnego BNP Paribas Banku Polska skorzystało ponad 300 małych i średnich przedsiębiorstw, finansując 304 własnych projektów inwestycyjnych wartych w sumie 35,7 miliony EURO. Szacuje się, że sfinansowane inwestycje mogą przynieść roczne oszczędności energii w wysokości co najmniej 53 GWh i zredukować emisję dwutlenku węgla o niemal 16 000 ton rocznie.

Efektywność energetyczna i finansowanie projektów zrównoważonej energii jest jednym ze strategicznych obszarów działalności EBOiR w Polsce. Gratuluję BNP Paribas Bank Polska, który dzięki swojemu zaangażowaniu przyczynił się zarówno do udoskonalenia i rozwoju programu PolSEFF jak i do promocji projektów zrównoważonej energii wśród małych i średnich przedsiębiorstw - mówi Lucyna Stańczak-Wulczyńska, Country Director for Poland, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

Ponadto, BNP Paribas Bank Polska w istotny sposób przyczynił się do rozwoju nowych instrumentów ułatwiających finansowanie inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej, między innymi przyczyniając się do rozwoju Listy Zakwalifikowanych Urządzeń i Materiałów (LEME). Instrumenty zostały opracowane i wdrożone we współpracy z EBOiR i po raz pierwszy zaoferowane przedsiębiorcom w ramach programu PolSEFF. Z inicjatywy BNP Paribas Banku Polska uruchomiono także proces objęcia finansowaniem programu PolSEFF kilku nowych kategorii technologicznych takich jak materiały izolacyjne czy energooszczędne okna. W rezultacie do programu PolSEFF dołączyło wielu znanych na świecie producentów oferujących produkty z wymienionych kategorii technologicznych.

Działania BNP Paribas Banku w obszarze promowania zrównoważonego rozwoju nie ograniczają się wyłącznie do programu PolSEFF. W 2013 roku bank wdrożył politykę społecznej odpowiedzialności w biznesie, która nie tylko wspiera finansowanie inwestycji w obszarze ochrony środowiska, ale również ogranicza możliwości finansowania projektów społecznie bądź środowiskowo wrażliwych.

Na uznanie zasłużyły również działania BNP Paribas Banku w obszarze promowania korzyści i możliwości oferowanych przez finansowanie inwestycji przyczyniających się do zmniejszania zużycia energii, które bank realizuje m. in. we współpracy z członkami lokalnych izb handlowych. PolSEFFjest pierwszą w Polsce, pośrednią linią kredytową o wartości 180 milionów EURO stworzoną przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, której celem jest finansowanie za pośrednictwem współpracujących banków, inwestycji racjonalizujących gospodarowanie energią w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Program PolSEFF oferuje również dodatkowe korzyści przedsiębiorcom w formie 10% lub 15% premii inwestycyjnej wypłacanej inwestorom po zakończeniu inwestycji, jak również bezpłatne doradztwo inżynierów - ekspertów w dziedzinie efektywności energetycznej.

Bezpłatne doradztwo inżynierów, premie inwestycyjne oraz wsparcie techniczne uczestniczących w programie instytucji możliwe było dzięki środkom finansowym z Unii Europejskiej.

Udostępnij artykuł: