Wyścig z czasem – przyspieszenie zmian w sektorze usług finansowych

Raporty

Tylko jeden na dziesięciu liderów z sektora usług finansowych wierzy, że jego firma mogłaby w szybkim tempie skorzystać z nowych możliwości lub zaadaptować się do nieoczekiwanych zmian w przyszłości.

Tylko jeden na dziesięciu liderów z sektora usług finansowych wierzy, że jego firma mogłaby w szybkim tempie skorzystać z nowych możliwości lub zaadaptować się do nieoczekiwanych zmian w przyszłości.

Podczas gdy organizacje świadczące usługi finansowe borykają się z tym jak pogodzić sprzeczne wymagania klientów, organów nadzoru oraz wspólników, muszą sprostać wyzwaniu jakim jest szybkie dostosowanie się do zmian i reinżynieria kluczowych procesów. Powyższe wnioski pochodzą z nowego badania zatytułowanego "The Challenge of Speed", przeprowadzonego przez The Economist Intelligence Unit, sponsorowanego przez Ricoh Europe.  Respondenci pochodzili z bankowości detalicznej, korporacyjnej i inwestycyjnej, a także z branży ubezpieczeniowej.

Oczywiste jest, że nowe produkty i usługi należy rozwijać szybko. Liderzy z sektora usług finansowych umieścili to ex aequo na 8 miejscu (z dziesięciu) w rankingu obszarów, które najbardziej potrzebują szybkich zmian. Jednakże, według tych liderów, najistotniejsze obszary, które wymagają szybkich zmian w ciągu najbliższych trzech lat to te, które już sprawiły branży już stanowią bolączkę dla branży: adaptacja nowych technologii (na pierwszym miejscu), zdobywanie i utrzymywanie klientów (na drugim miejscu) oraz usprawnienie kluczowych procesów biznesowych (na trzecim miejscu). Ponad połowa (54 proc.) respondentów przyznała, że ma wiele pomysłów na przyszłe zmiany, ale nie potrafi ich w pełni zrealizować w odpowiedni sposób. Jest to wynik znacznie wyższy niż w przypadku innych branż, gdzie średnia wyniosła 43 proc.

Znacząca luka pomiędzy generowaniem pomysłów na zmiany, a egzekwowaniem ich może być spowodowana ostrożnością z jaką liderzy z sektora usług finansowych podchodzą do zarządzania licznymi interesariuszami i regulacjami. Za największe niedogodności spowodowane szybką zmianą procesów liderzy uznają: 1) utratę klientów (38 proc.), 2) wzrost kosztów (36 proc.) oraz 3) ekspozycję na nowe rodzaje ryzyka (35 proc.).

Carsten Bruhn, Executive Vice President w Ricoh Europe mówi: “Lata 2014, 2015 i 2016 będą w dalszym ciągu obfitować w sprzeczne wyzwania dla sektora usług finansowych w ich wyścigu w kierunku zmian. Ale poprzez zwrócenie uwagi na kluczowe obszary, które zostały podkreślone, mogą szybko zamienić niedogodności w korzyści. Mogą przyspieszyć reakcję na potrzeby klientów, zwiększyć efektywność i zmniejszyć ekspozycję na ryzyko. Usługi finansowe to sektor najbliższy transformacji cyfrowej, a to ostatnie badanie ukazuje, że aby działać szybciej, wykorzystuje technologię w szerszym zakresie niż inne branże. Jednakże, niepołączone, przestarzałe systemy wciąż spowalniają ten sektor. Istnieje pilna potrzeba przeglądu zasobów technologicznych i uproszczenia kluczowych informacji i procesów dokumentowych."

Dyrektorzy sektora usług finansowych zgadzają się ze sobą: największe bariery, które uniemożliwiają przyspieszenie zmian oraz osiągnięcie większej sprawności biznesowej mają związek z procesami. Pierwszą przeszkodą są biurokratyczne procesy decyzyjne, następnie potrzeba efektywnego łączenia platform technologicznych oraz niewystarczający dostęp do informacji. Następnie są dodatkowe bariery optymalizacji kluczowych procesów biznesowych. Nieodpowiednie zarządzanie zmianą jest uznawane za najbardziej istotne, następnie są ograniczenia czasowe kierownictwa oraz przestarzałe platformy technologiczne.

Bruhn dodaje: “Mierząc się z tyloma przeszkodami, jednocześnie próbując się skupić na obsłudze klienta, transformacja wewnętrznych procesów i zapewnienie zgodności z przepisami to bardzo trudne zadanie. Nie ma wątpliwości, że liderzy z sektora usług finansowych są pod presją. Jednakże mogą zredukować poziom stresu wykorzystując wiedzę i tworząc wewnętrzne programy zmian w celu wprowadzenia nowych, skuteczniejszych metod pracy. Mogą również wdrożyć usługi zarządzania komunikacją z klientami, aby wzmocnić relacje z nimi. Podczas gdy te kluczowe procesy będą optymalizowane, mogą przeznaczyć więcej swojego czasu i zasobów na kluczowe działania biznesowe i wprowadzenie organizacji w przyszłość."

Źródło: Ricoh

Udostępnij artykuł: