Wysoka ocena Standard & Poor’s dla PKO Banku Polskiego

Bankowość

Agencja ratingowa wysoko oceniła wiarygodność finansową PKO Banku Polskiego przyznając mu oceny A-(ocena długookresowa) /A-2 (ocena krótkookresowa) z perspektywą stabilną. W uzasadnieniu analitycy Standard & Poor's podkreślili pozycję rynkową i silną bazę kapitałową Banku oraz potencjał generowania przychodów przy jednocześnie umiarkowanym ryzyku i wystarczającej płynności. Jest to najwyższa ocena kredytowa polskiej spółki dokonana przez Standard & Poor's.

Agencja ratingowa wysoko oceniła wiarygodność finansową PKO Banku Polskiego przyznając mu oceny A-(ocena długookresowa) /A-2 (ocena krótkookresowa) z perspektywą stabilną. W uzasadnieniu analitycy Standard & Poor's podkreślili pozycję rynkową i silną bazę kapitałową Banku oraz potencjał generowania przychodów przy jednocześnie umiarkowanym ryzyku i wystarczającej płynności. Jest to najwyższa ocena kredytowa polskiej spółki dokonana przez Standard & Poor's.

Perspektywa stabilna odzwierciedla przekonanie analityków Agencji o długoterminowej zdolności PKO Banku Polskiego do utrzymania wiodącej pozycji w polskim sektorze bankowym oraz zapewnienia odpowiedniego zaplecza kapitałowego umożliwiającego dalszy wzrost aktywów.

W ocenie Standard & Poor's przychody Banku, generowane głównie z działalności detalicznej są przewidywalne i będę stanowić bezpieczny bufor dla wysokiego ryzyka kredytowego. Korzystnie oceniony został wskaźnik kredytów do depozytów, znacznie poniżej średniej dla sektora. Analitycy docenili również efektywność kosztową Banku mimo jego silnej ekspansji rynkowej.

Agencja zwróciła uwagę na wysoką wiarygodność kredytową PKO Banku Polskiego, wzmacnianą udziałem Skarbu Państwa w akcjonariacie oraz wiodącą pozycję rynkową w sektorze.

- Ocena Agencji potwierdza wysoką skuteczność działania PKO Banku Polskiego i jest wyrazem zaufania rynku do realizowanej przez Bank strategii. Osiągane wyniki finansowe oraz pozycja rynkowa wyróżniają Bank na tle konkurentów i gwarantują stabilny, wysoki poziom bezpieczeństwa, tak dla klientów, jak i inwestorów. Jest to szczególnie istotne w okresie wciąż dużej niepewności na rynkach. Dobra ocena kredytowa jest dla nas szczególnie istotna, ponieważ planujemy dalsze emisje obligacji na rynku krajowym i międzynarodowym - powiedział Paweł Borys, Dyrektor Zarządzający ds. Strategii i Inwestycji PKO Banku Polskiego.

W ostatnich kwartałach 2011 roku wysokie oceny wiarygodności finansowej PKO Banku Polskiego potwierdziły pozostałe wiodące agencje ratingowe Moody's Investors Service i Fitch Ratings. W sierpniu 2011 roku agencja Fitch Ratings podtrzymała rating wsparcia dla Banku na poziomie "2". W marcu 2012 roku agencja ratingowa Moody’s Investor Services poinformowała o podtrzymaniu wszystkich dotychczas nadanych Bankowi ocen ratingowych.

W kwietniu 2012 r. PKO Bank Polski podjął decyzję o zamówieniu drugiego pełnego ratingu Banku w agencji Standard & Poor's, ze względu na swoje długoterminowe plany emisji obligacji na rynku polskim i międzynarodowym.

Źródło: PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: