Wysokie koszty pracy główną barierą rozwoju średnich i dużych firm w Polsce

Firma / Raporty

Ponad 2/3 (68%) średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce jako główną barierę rozwoju wskazuje wysokie koszty pracy, wynika z badania Grant Thornton "Bariery w biznesie. Edycja 2019". Na drugim miejscu wśród wymienianych barier znalazły się biurokracja (65% - Polska uplasowała się na 4. pozycji w rankingu globalnym, po Grecji, Brazylii i Indiach) oraz ceny energii (64%).

Pieniądze, kalkulator i faktury
Fot. stock.adobe.com/v.poth

Ponad 2/3 (68%) średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce jako główną barierę rozwoju wskazuje wysokie koszty pracy, wynika z badania Grant Thornton "Bariery w biznesie. Edycja 2019". Na drugim miejscu wśród wymienianych barier znalazły się biurokracja (65% - Polska uplasowała się na 4. pozycji w rankingu globalnym, po Grecji, Brazylii i Indiach) oraz ceny energii (64%).

Ponad 2/3 średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce jako główną barierę rozwoju wskazuje wysokie koszty pracy #GrantThornton #firmy #KosztyPracy @GrantThorntonPL

"Choć mamy wysoki wzrost gospodarczy w Polsce, to w biznesie nadal tkwi duży potencjał, by ten wzrost gospodarczy był jeszcze szybszy. Usunięcie przeszkód stojących przed polskimi firmami mogłoby w istotny sposób wesprzeć ich rozwój i efektywność. Potencjał rozwojowy wynikający z usuwania barier jest w Polsce znacznie większy, niż w krajach jak Finlandia, Szwecja czy Niemcy, gdzie przedsiębiorcy bardzo rzadko skarżą się na jakiekolwiek bariery" - powiedział partner zarządzający w Grant Thornton, Przemysław Polaczek, cytowany w komunikacie.

Pod względem barier Polska wyróżnia się negatywnie

"Choć nasza gospodarka w ostatnich latach rozwija się w bardzo szybkim tempie, średnio około 4% rocznie, to pod względem barier Polska wyróżnia się niestety raczej negatywnie. Jeśli wyciągnąć średnią arytmetyczną ze wszystkich ośmiu badanych obszarów, okazuje się, że w Polsce aż 55% średnich i dużych firm deklaruje, że bariery te "silnie" bądź "bardzo silnie" przeszkadzają im w rozwoju. To jeden z najwyższych odsetków ze wszystkich 33 przebadanych krajów - odczuwalność barier rozwojowych jest wyższa tylko w odległych nam kulturowo i gospodarczo Indiach, Tajlandii i RPA" - czytamy w materiale.Czytaj także: Koszty pracy w UE. Jak na tle średniej unijnej wypada Polska?

Problemy z brakiem wykwalifikowanych pracowników i słaby popyt

Na kolejnych miejscach "silnych" bądź "bardzo silnych" barier znalazły się problemy z brakiem wykwalifikowanych pracowników (58%) i słaby popyt - 51%.Ceny energii jako bariera rozwoju uplasowały we wskazaniach polskich przedsiębiorców na trzecim miejscu wśród 33 badanych krajów po RPA i Indiach."Przedsiębiorcy już teraz przygotowują się na ten skok kosztów energii i wielu przypadkach ograniczają z tego powodu plany rozwojowe - we wszelkich kalkulacjach należy bowiem przyjąć, że od stycznia 2020 roku produkcja - zwłaszcza w energochłonnych sektorach przemysłu - stanie się znacznie droższa niż obecnie" - czytamy w raporcie.

Część firm ma też problemy z pozyskaniem finansowania

Z badania wynika, że część firm ma problemy z pozyskaniem finansowania - tak twierdzi 46% przedsiębiorców i wymienia ją jako "silną" lub "bardzo silną" barierę rozwoju."Z jednej strony, może cieszyć fakt, że zajmuje ona w badaniu dopiero przedostatnie, siódme miejsce. Dzieje się tak, ponieważ stopy procentowe NBP są na rekordowo niskim poziomie, więc i koszty kredytów i innych narzędzi finansowych są obecnie dość tanie. Z drugiej jednak strony, przy tak niskich stopach procentowych, dużej konkurencji na rynku bankowym i silnej koniunkturze gospodarczej wspomniane 46 - procentowe grono firm narzekających na niedobór finansowania wydaj się zaskakująco duże. Polska zajmuje 11. miejsce w naszym globalnym rankingu, a więc wyraźnie powyżej światowej średniej" - podano w raporcie.Badanie zostało przeprowadzone na losowej grupie 10 tys. przedstawicieli zarządów średnich i dużych firm z 33 krajów świata, w tym 200 firm w Polsce na przełomie 2018/2019 roku.Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie. W Polsce działa od 25 lat.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: