Wysokie podwyżki dla specjalistów i menedżerów w 2017 roku

Aktualności / Finanse osobiste

Większość specjalistów i menedżerów otrzymało w ciągu mijającego roku podwyżkę - co dziesiąty pracownik z tej grupy zarabia obecnie o ponad jedną piątą więcej.

Fot. Pixabay.com

Większość specjalistów i menedżerów otrzymało w ciągu mijającego roku podwyżkę - co dziesiąty pracownik z tej grupy zarabia obecnie o ponad jedną piątą więcej.

Jakie podwyżki otrzymali specjaliści i menedżerowie w 2017 roku? #podwyżki #Antal

Tak wynika z 7. edycji raportu Antal "Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy".- W 2017 roku na polskim rynku pracy mieliśmy do czynienia z kontynuacją trendów z poprzednich lat. Umocnił się rynek kandydata i to praktycznie we wszystkich branżach, a pracodawcy musieli mierzyć się z wyzwaniem '3xZ', czyli zdobądź, zapłać, zatrzymaj. Jak widzimy z naszego badania, stawienie czoła temu wyzwaniu nie jest łatwe. Zwłaszcza w obliczu tego, że przeciętnie specjaliści i menedżerowie otrzymali rocznie aż 8 ofert pracy. W tym kontekście, na nowy rok pracodawcy powinni mieć sprecyzowane nie tylko cele biznesowe, ale i strategię zarządzania kadrami uwzględniającą system wynagrodzeń. Wśród pracowników rosną oczekiwania na coraz wyższe podwyżki, a firmy, które chcą zrekrutować nowe talenty, muszą pamiętać, że pozyskanie specjalisty może stać się bardziej kosztowne. Pamiętajmy też, że znajomość indywidualnych motywacji i potrzeb pracowników, ale nie tylko tych płacowych, to ważny czynnik budowania zaangażowanych struktur i odporności na odpływ pracowników z organizacji - powiedział prezes Antal Artur Skiba.Z najwyższym wzrostem wynagrodzenia - o ponad 20% - miał do czynienia w mijającym roku co ósmy pracownik. Ponad połowa zapytanych (55%) dostała podwyżkę niższą niż jedna piąta ich pensji, a aż jedna trzecia wciąż otrzymuje płacę na takim samym poziomie, jak rok wcześniej. Z ubiegłorocznej edycji badania "Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy" wynikało, że średnio kandydaci oczekiwali 23% wzrostu pensji w przypadku zmiany pracy.

Największe podwyżki w sektorze usług dla biznesu 

- Oczekiwany wzrost pensji u obecnego pracodawcy najczęściej jest niższy. Jeśli pracownik chce podwyżki o 20% przy zmianie pracy, a w swojej organizacji otrzyma 10%, to z pewnością jego motywacja do zmiany miejsca zatrudnienia - za ofertę już tylko 10% wyższą - znacząco spadnie - dodała market research manager Antal Agnieszka Wójcik.Liderami w obszarze kreowania konkurencyjnej polityki płacowej są pracodawcy z sektora SSC/BPO ze względu na panującą od kilku lat dużą konkurencję na rynku pracy.- Dynamika rynku w postaci rosnącej liczby ofert pracy ze strony wchodzących na polski rynek centrów, jak i już obecnych pracodawców, którzy rozwijają swoje struktury, powoduje, że firmy często konkurują między sobą wysokością wynagrodzenia oraz bogatym pakietem socjalnym. Większość firm z sektora usług dla biznesu od lat regularnie podnosi wynagrodzenia swoim pracownikom. Pracownicy z sektora SSC/BPO mogą się spodziewać podwyżek w wysokości 5-10% w skali roku. Ponadto pracodawcy coraz częściej konkurują świadczeniami pozapłacowymi - powiedziała manager Antal SSC/BPO Daria Stefańska.

Podwyżki sposobem na zatrzymanie pracowników

Wysokość otrzymanej podwyżki lub jej brak wyraźnie determinuje postawy pracowników. Im wyższy wzrost pensji, tym rzadziej specjaliści lub menedżerowie aktywnie poszukują nowego zatrudnienia. Wśród osób, które nie otrzymały żadnej podwyżki, niemal połowa (45%) aktywnie dąży do zmiany miejsca pracy np. przeglądając i odpowiadając na ogłoszenie rekrutacyjne. W grupie, w której osoby otrzymały najniższą podwyżkę, odsetek ten wynosi 29%, a w grupie osób z przeciętną podwyżką - 19%.- Śmiało można postawić tezę, że wzrost wynagrodzenia bezpośrednio przekłada się na spadek rotacji dobrowolnej. Im wyższe propozycje podwyżek, tym zdecydowanie mniejsza szansa na stratę pracownika. To właśnie wśród osób, które otrzymały najwyższą podwyżkę, aktywni kandydaci stanowią jedynie 15%, przy jednocześnie wysokim odsetku osób, które w żadnym wypadku nie rozważą zmiany pracy - zwróciła uwagę Wójcik.7. edycja badania Antal "Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy" została przeprowadzona metodą CAWI w terminie 24.07-16.08 2017 roku. W badaniu wzięło udział 1 040 respondentów z całej Polski. Badanie było anonimowe.

Źródło: Antal

Udostępnij artykuł: