Wysokie premie w produktach inwestycyjnych TU na Życie Europa

Finanse i gospodarka

Produkt inwestycyjny "Nowy Strzał w Dziesiątkę", przygotowany przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa, wypracował dla klientów kupon w wysokości aż 30%. Z kolei produkt strukturyzowany "Recepta na Zysk" osiągnął ponad 19% zysku. Oba były oferowane w formie ubezpieczenia na życie i dożycie we współpracy z partnerami dystrybucyjnymi.

Produkt inwestycyjny "Nowy Strzał w Dziesiątkę", przygotowany przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa, wypracował dla klientów kupon w wysokości aż 30%. Z kolei produkt strukturyzowany "Recepta na Zysk" osiągnął ponad 19% zysku. Oba były oferowane w formie ubezpieczenia na życie i dożycie we współpracy z partnerami dystrybucyjnymi.

- Wnikliwa analiza trendów rynkowych i współpraca z doświadczonymi bankami inwestycyjnymi umożliwiła nam stworzenie produktów, które przyniosły klientom wysokie zyski. Równie ważna jest jakość współpracy z partnerami dystrybuującymi te produkty. Zależy nam na transparentnej komunikacji z klientami, dlatego dbamy, by doradcy mieli pełny dostęp do informacji o produktach i mogli udzielić precyzyjnych odpowiedzi konsumentom - mówi Andrzej Popielski, wiceprezes TU na Życie Europa S.A.

"Nowy Strzał w Dziesiątkę"

Piąta subskrypcja "Nowego Strzału w Dziesiątkę", zakończona w marcu br. kuponem w wysokości 30%, czyli 10% w skali roku, była dostępna w sieci Open Finance oraz Idea Banku. To 3-letni produkt w formie ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze składką jednorazową. Był oparty o koszyk akcji 4 światowych spółek: Orange, GlaxoSmithKline PLC, Bank of China, Mondelez International oraz indeks WIG20. W trakcie trwania inwestycji dokonywano corocznych odczytów notowań 5 aktywów. Formuła wyliczania kuponu była przejrzysta - jeśli w danej dacie corocznej obserwacji notowania wszystkich aktywów będą na poziomie równym lub wyższym od notowań z dnia obserwacji początkowej, produkt się zakończy, a inwestor otrzyma zwrot zainwestowanego kapitału plus kupon w wysokości 10% (dla obserwacji w pierwszym roku) albo 20% (dla obserwacji w drugim roku) lub 30% (dla obserwacji w ostatnim roku).

"Recepta na Zysk"

Klienci, którzy zainwestowali 2 lata temu w zakończony w marcu br. produkt strukturyzowany "Recepta na Zysk" (I subskrypcja), otrzymali ponad 22% premii, co przy gwarancji kapitału na poziomie 97% składki daje zysk w wysokości 19,2%. Rocznie oznacza to 9,6%. Produkt był dostępny w oddziałach Raiffeisen Bank Polska. Wysokość premii była uzależniona od zmiany wyceny koszyka, w skład którego wchodziło 9 wyselekcjonowanych międzynarodowych spółek medycznych: Sanofi, Novartis, GlaxoSmithKline, Roche Holding, Astra Zeneca, Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly & Co, Pfizer, Merck & Co. "Recepta na Zysk" to inwestycja w formie ubezpieczenia na życie i dożycie ze składką jednorazową. Ubezpieczenie strukturyzowane składało się z dwóch elementów - lokaty terminowej i opcji, tj. pochodnego instrumentu finansowego. Na lokatę została przeznaczona część składki w wysokości zapewniającej zwrot zagwarantowanej kwoty kapitału, w wysokości 97% składki, na koniec inwestycji. Opcja to z kolei rodzaj zakładu dotyczącego określonego zachowania w przyszłości instrumentu bazowego, którym stanowił koszyk spółek farmaceutycznych. To właśnie opcja umożliwia wypracowanie atrakcyjnego zysku dla klientów.

Źródło: TU na Życie Europa

Udostępnij artykuł: