Wystartował Program Banków Spółdzielczych z Grupy BPS poświęcony rozwojowi dziecięcych talentów i edukacji finansowej

Bankowość

Z początkiem września rozpoczęło swoją misję TalentowiSKO - nowatorski Program edukacyjny Banków Spółdzielczych z Grupy BPS. W Program włączył się również Bank Spółdzielczy w Limanowej, który od lat opiekuje się szkołami w swoim regionie, w ramach Szkolnych Kas Oszczędnościowych oraz angażuje się w proces promowania przedsiębiorczości i wiedzy z zakresu finansów.

Bankowa, spółdzielcza misja

Program TalentowiSKO rozszerza dotychczasową działalność Banków Spółdzielczych, w tym także Banku Spółdzielczego w Limanowej, gdyż łączy naukę o przedsiębiorczości z misją rozwoju talentów nie tylko wśród dzieci, ale i wśród młodzieży, adresuje swoje działania do wszystkich typów szkół. Uczy pozytywnego myślenia o pieniądzu. Promuje dobre nawyki oszczędzania i zaradność życiową..TalentowiSKO to nie tylko edukacja w szkole, to także nowoczesna platforma internetowa, która wykorzystuje media społecznościowe, blogowanie oraz przynosi możliwość zamieszczania i korzystania z treści multimedialnych, służy wreszcie komunikowaniu się uczestników projektu oraz gromadzi narzędzia niezbędne do realizacji Programu.

Patronat nad Programem objęły wybrane Kuratoria oświaty, Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Krajowa Rada Spółdzielcza oraz Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej.

Atrakcyjnie dla dzieci, łatwiej dla nauczycieli

Nauczyciele i dyrektorzy szkół, które przystąpią do Programu, znajdą na platformie TalentowiSKO.pl, m.in. scenariusze nowatorskich zajęć o finansach, angażujące dzieci i młodzież w pracę zespołową oraz pobudzające ich kreatywność, karty pracy dla dzieci i nauczycieli oraz konkursy rozwijające wiedzę o oszczędzaniu, połączone z atrakcyjnymi nagrodami. Pomoce dydaktyczne opracowali pedagodzy, metodycy nauczania i eksperci z Banków Spółdzielczych. Szkoły biorące udział w Programie TalentowiSKO zyskają również dostęp do bezpłatnych materiałów szkolnych − akcesoriów sportowych, komputerowych, przyborów do pisania i malowania. Pomoże to odciążyć budżety domowe od części wydatków związanych z zakupem wyprawki dla ucznia.

Dzięki materiałom, które są adresowane do nauczycieli,, otrzymujemy wsparcie w naszych działaniach edukacyjnych. To nowoczesny pakiet pomocy naukowych, które sprawią, że zajęcia z finansów staną się ciekawsze i łatwiej będzie je prowadzić dotychczasowym opiekunom SKO w szkołach podstawowych i nauczycielom oraz wychowawcom – w szkołach średnich. Dotyczą one kwestii: czym są i skąd się biorą pieniądze oraz jaką pełnią rolę w codziennym życiu. Wierzymy, że nasze zaangażowanie w Program TalentowiSKO w przyszłości zaprocentuje większą świadomością finansową i aktywnością wielu osób na rynku pracy, niebojących się podejmować wyzwań, prężnych właścicieli małych i średnich firm, rozumiejących istotę przedsiębiorczości – mówi Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej – Adam Dudek.

Dla przyszłych przedsiębiorców i dla każdego

Jako Bank Spółdzielczy w Limanowej jesteśmy zżyci z naszym regionem i czujemy się jego częścią, co przekłada się na poczucie odpowiedzialności za sprawy społeczne na naszym terenie. Program TalentowiSKO pozwala nam optymistyczniej patrzeć w przyszłość, bo intensyfikuje i unowocześnia nasze działania, a co za tym idzie – ma szansę spotkać się z zainteresowaniem dużej grupy młodzieży. Liczę także na to, że dzięki narzędziom i idei Programu dotrzemy także do tych szkół, które do tej pory nie prowadziły SKO ani nie organizowały zajęć z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości.SKO dla wielu młodych osób to pierwszy krok w nauce oszczędzania i zarządzania pieniędzmi.- mów dalej Prezes – Adam Dudek.

Kwestie pieniądza, oszczędności, finansów i generalnie ekonomii, są w życiu człowieka wszechobecne. Elementarne zasady ekonomii i finansów powinny znać zatem nawet osoby, które na pozór z ekonomią nie mają wiele wspólnego, jak np. artyści czy pisarze. Dlatego też młodzi ludzie, uczniowie, którzy biorą udział w specjalnych programach edukacyjnych, w tym bankowych, dotyczących pieniądza, oszczędności zawsze zyskują. Zdobywają bowiem wiedzę ekonomiczną, poszerzają swoje zainteresowania i − co najważniejsze − umiejętności praktyczne – mówi prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska − kierownik Katedry Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa na SGH. − Niezależnie od tego, jak ukształtuje się ich dalsza edukacja i jak ułoży się ich życie zawodowe, czy będą studiować, czy nie, czy wybiorą psychologię, prawo, czy jakikolwiek inny kierunek studiów, wiedza ekonomiczna zawsze się bardzo przydaje i profituje – dodaje prof. Mączyńska.

Od czego zaczynamy?

Dzieci ze szkół podstawowych nauczą się m.in. odpowiedzialnie dysponować swoim „majątkiem” i systematycznie oszczędzać, aby uzbierać pieniądze na konkretny cel. Gimnazjaliści wykorzystają wiedzę ekonomiczną w zadaniach zespołowych − przy organizacji aukcji czy zbiórki społecznej na ważny społecznie cel. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych dowiedzą się, na jakich zasadach działają instytucje bankowe, jak przygotować biznesplan, pozyskać fundusze na przedsięwzięcie klasowe, własny biznes albo studia. Zachętą dla młodzieży do zaangażowania w Program jest np. możliwość dofinansowania biznesplanów tworzonych przez uczniów, atrakcyjne nagrody przewidziano także dla aktywnych opiekunów szkolnych SKO. Na wszystkich etapach promowana jest umiejętność tworzenia i realizowania planów działania, pracy w grupie oraz szacunek dla drugiego człowieka.

Aby przystąpić do Programu oraz uzyskać dostęp do platformy internetowej, wystarczy, że szkoła skontaktuje się z najbliższą placówką Banku Spółdzielczego w Limanowej.

Źródło: Bank Spółdzielczy w Limanowej

Udostępnij artykuł: