Wyższa stopa ma lekko przydusić wzrost PKB

Jedna podwyżka stóp procentowych ograniczy wzrost gospodarczy o 0,15 pkt proc. w ciągu półtora roku. Ten szacunek to minimum, a wpływ podwyżki na PKB może okazać sie większy. Bankowi centralnemu zależy jednak na przyduszeniu wzrostu.

Jedna podwyżka stóp procentowych ograniczy wzrost gospodarczy o 0,15 pkt proc. w ciągu półtora roku. Ten szacunek to minimum, a wpływ podwyżki na PKB może okazać sie większy. Bankowi centralnemu zależy jednak na przyduszeniu wzrostu.

Rada Polityki Pieniężnej (organ NBP) podniosła stopy procentowe o 0,25 pkt proc. Główna stopa banku centralnego wynosi teraz 4,75 proc. Trzymiesięczny WIBOR podskoczył o 0,12 pkt proc., do 5,06 proc., gdyż i tak był znacznie wyższy niż główna stopa banku centralnego. Z naszego modelu wynika, że jedna podwyżka kosztu pieniądza w tej skali obniża wzrost PKB o ok. 0,15 pkt proc. po sześciu kwartałach, czyli pozornie jej wpływ na realną gospodarkę jest mały. Nie wykluczone jednak, że w okresie spowolnienia jakiego doświadcza obecnie polska gospodarka, negatywny wpływ podwyżki stóp może okazać się nieco większy niż normalnie.

Wysokie oprocentowanie depozytów korporacyjnych oraz niska skłonność do inwestycji mogą sprawić, że po jednej małej podwyżce więcej firm zrezygnuje z inwestycji na rzecz lokat bankowych. Wydaje się zresztą, że RPP zależy, żeby sprowadzić wzrost PKB do poniżej 3 proc., gdyż - w jej mniemaniu - bez tego nie uda się ograniczyć inflacji do celu 2,5 proc.

Pozornie wpływ jednej podwyżki kosztu pieniądza na gospodarkę jest marginalny. Jest to jednak kolejny czynnik, który może przyczynić się do spowolnienia dynamiki PKB w pobliże 2 proc. w 2013 r.

Ignacy Morawski
Główny Ekonomista
Polski Bank Przedsiębiorczości

Udostępnij artykuł: