Wyższa zdolność kredytowa dzięki nowej Rekomendacji T

Bankowość / Raporty

Z Rekomendacji T zniknie ograniczenie maksymalnego stosunku rat do dochodów. Banki same będą ustalały sobie poziom tego limitu i zapewne nieco go podwyższą. Najwięcej skorzystają na tym najprawdopodobniej osoby z dochodami powyżej średniej. Z wyliczeń Expandera wynika, że ich zdolność kredytowa może wzrosnąć nawet o 340 000 zł.

Z Rekomendacji T zniknie ograniczenie maksymalnego stosunku rat do dochodów. Banki same będą ustalały sobie poziom tego limitu i zapewne nieco go podwyższą. Najwięcej skorzystają na tym najprawdopodobniej osoby z dochodami powyżej średniej. Z wyliczeń Expandera wynika, że ich zdolność kredytowa może wzrosnąć nawet o 340 000 zł.

Potwierdziły się zapowiedzi o łagodzeniu rekomendacji KNF ograniczających dostęp do kredytów. Według projektu nowej Rekomendacji T banki nie będzie obowiązywała już zasada, że mogą udzielać kredytów tylko gdy raty nie przekraczają 50% lub 65% (dla zarabiających powyżej średniej) dochodu.

Według nowych przepisów banki same będą ustalały sobie ograniczenie dotyczące stosunku rat do dochodów. W rezultacie część z nich zapewne zdecyduje się podwyższyć ten próg. To z kolei przełoży się na wzrost zdolności kredytowej. Co za tym idzie będzie można łatwiej uzyskać kredyt.

Jednak to, o ile wzrośnie dostępna kwota kredytów, zależy przede wszystkim od tego jak bardzo banki podniosą maksymalny poziom wskaźnika raty do dochodów. W przypadku rodzin z dochodem poniżej średniej krajowej obecnie limit wynosi 50%. Gdy miesięczny dochód netto rodziny wynosi 4000 zł, to rata nie może być wyższa niż 2000 zł.

Każde podwyższenie tego wskaźnika (np. z 50% do 55%) spowoduje wzrost dostępnej kwoty kredytu. Z wyliczeń Expandera wynika, że w przypadku rodziny z dochodem na poziomie 4 000 zł każda podwyżka wskaźnika o 5 pkt. proc. (np. z 50% do 55%) spowoduje wzrost dostępnej kwoty kredytu o ok. 30 000 zł.

W przypadku kredytobiorców z dochodami poniżej średniej nie należy się jednak spodziewać dużego wzrostu tego ograniczenia. Trudno sobie bowiem wyobrazić, aby ktoś o zarabiający np. 3000 zł płacił ratę w wysokości np. 2 100 zł, czyli 70% dochodu. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku wysokich zarobków.

W przypadku osoby zarabiającej np. 15 000 zł nawet wskaźnik na poziomie 80% nie wydaje się groźny, gdyż po zapłaceniu raty na życie takiej rodzinie pozostanie 3 000 zł. Część banków z pewnością istotnie  podwyższy więc limit dla osób o wysokich dochodach. W rezultacie jeśli rodzina z dochodem 15 000 zł mogłaby uzyskać kredyt z ratą wynoszącą nie 65%, a 80% dochodu to dostępna kwota kredytu wzrosłaby im aż o ok. 340 000 zł.

Max dopuszczalna kwota kredytu dla rodziny z dochodem 4000 zł netto

121015.tabela1.01.153x162

Max dopuszczalna kwota kredytu dla rodziny z dochodem 10 000 zł netto

121015.tabela1.02.153x162

Jarosław Sadowski
Analityk firmy Expander
www.expander.pl

Udostępnij artykuł: