Wyższe oprocentowanie lokat w Raiffeisen Banku

Bankowość / Finanse i gospodarka

Od 1 marca rośnie oprocentowanie lokaty standardowej oraz depozytów z wypłatą odsetek z góry.

Raiffeisen Bank Polska podniósł od początku marca o 0,1-0,2 pkt procentowego zyskowność 3-, 6- i 12-miesięcznych lokat standardowych oraz Lokaty Rewolucyjnej, z której odsetki wypłacane są w całości w momencie jej otwarcia. Najwyższe oprocentowanie w wysokości 5,7% w skali roku można otrzymać na standardowym depozycie półrocznym, a Lokata Rewolucyjna o takim samym terminie zapadalności przyniesie 5,5%.

„Wyższym oprocentowaniem chcieliśmy w części zrekompensować naszym klientom pogorszenie warunków oszczędzania w związku ze zmianami prawnymi, które od końca marca wyeliminują depozyty pozwalające uniknąć płacenia podatku od zysków kapitałowych. Skupiamy się na najpopularniejszych produktach z naszej oferty, czyli przede wszystkim na standardowych lokatach ze stałym oprocentowaniu oraz Lokacie WIBORnej, której oprocentowanie uzależnione jest od średniomiesięcznej stawki rynku międzybankowego. Najwyższe oprocentowanie oferujemy tym klientom, którzy zdecydują się jednocześnie część środków przeznaczyć na zakup funduszy inwestycyjnych” – powiedziała Anna Hryć, odpowiedzialna za produkty depozytowe w Raiffeisen Bank Polska.

Osoby, które za pośrednictwem Raiffeisen Bank Polska zdecydują się na inwestowanie pieniędzy w ramach ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Fundusz&Perspektywa, mogą równowartość inwestycji w fundusz ulokować na depozycie 3-miesięcznym, którego oprocentowanie wynosi aż 11%, lub 6-miesięcznym (9%). W przypadku zakupu jednostek dowolnych funduszy inwestycyjnych znajdujących się w ofercie banku taką samą kwotę można ulokować na depozycie 3-miesięcznym z oprocentowaniem 9% lub 6-mies.(7%).

Źródło: Raiffeisen Bank Polska

Udostępnij artykuł: