Wyszehradzki grant badawczy po raz pierwszy dla UEK

Finanse i gospodarka

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie uzyskał pierwszy grant badawczy finansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (ang. International Visegrad Fund, IVF).

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie uzyskał pierwszy grant badawczy finansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (ang. International Visegrad Fund, IVF).

Projekt badawczy pt. "Patterns of Business Internationalization in Visegrad Countries - In Serach of Regional Specifics" (Ścieżki internacjonalizacji przedsiębiorstw w krajach wyszehradzkich. Eksploracja regionalnej specyfiki) jest realizowany w latach 2013-2014.

Projekt ma na celu integrację naukowców z krajów V4 poprzez wymianę doświadczeń w zakresie badań i korzystania z wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczelniami partnerskimi i poza nimi. Projekt opiera się głównie na działaniach badawczych i wymiany naukowej. Oprócz projektu badawczego, który jest głównym zadaniem projektu, w kwietniu 2014 roku zorganizowana zostanie także konferencja wyszehradzka w Krakowie pt. "International Entrepreneurship and Internationalization of Firms in Visegrad Countries V4" (Przedsiębiorczość międzynarodowa i internacjonalizacja przedsiębiorstw w krajach wyszehradzkich V4).

Projekt jest finansowany głównie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w ramach programu Grantów Standardowych (Standard Grants) - ścieżka "Wymiana i badania naukowe" (Scientific Exchange and Research) i współfinansowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, a także cztery pozostałe uczelnie partnerskie.

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki utworzony został na mocy umowy zawartej 9 czerwca 2000 roku przez Grupę Wyszehradzką jako projekt finansowego  wspieranie międzynarodowych inicjatyw  w obrębie krajów partnerskich (V4) oraz partnerstwa wschodniego. Umowa zawarta została pomiędzy Republiką Czeską, Republiką Węgierską, Rzeczpospolitą Polską i Republiką Słowacką.

Jeden Projekt, Cztery Kraje, Pięć Uniwersytetów

Konsorcjum projektowe składa się z pięciu uczelni partnerskich, któremu przewodzi Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Pozostali  członkowie konsorcjum to Katedra Handlu Zagranicznego na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Ekonomicznego w Pradze (Czechy); Katedra Teorii Ekonomii na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu w Miszkolcu (Węgry); Katedra Marketingu na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze (Słowacja) oraz Katedra Nauk Ekonomiczny na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (Polska).

Koordynatorem głównym projektu jest dr hab. Krzysztof Wach z Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji UEK, którego wspierają cztery lokalni koordynatorzy. Są to:  ze Słowacji prof. dr hab. Elena Horská - prorektor ds.  współpracy międzynarodowej i public relations, z Czech dr hab. Josef Taušer - prodziekan ds. badań i studiów doktoranckich; z Węgrier dr Andrea Gubik Sáfrányné, a z Polski prof. PG dr hab. Nelly Daszkiewicz jako koordynator dla Polski Północnej. Międzynarodowy zespół badawczy liczy obecnie 15 osób.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie www.visegrad.uek.krakow.pl
Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się na stronie www.conference.uek.krakow.pl

Piotr Bednarski
Rzecznik Prasowy
Centrum Kancelarii Rektora
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Udostępnij artykuł: