Wywiad numeru: Za bank odpowiadają jego władze

NBS 2015/12

Z zastępcą przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Wojciechem Kwaśniakiem rozmawia Maciej Małek.

Jak ocenia pan stan zaawansowania wdrożeń Systemu Ochrony Instytucjonalnej?

Bez wątpienia prace nad nowelą ustawy implementującą na grunt prawa krajowego rozporządzenie CRR i dyrektywę unijną CRD IV w tym zakresie trwały relatywnie długo, co wpłynęło na dynamikę obecnego procesu. Zrzeszenie, które nie czekało z podjęciem prac przygotowawczych na przyjęcie przez polskiego ustawodawcę stosownych regulacji, mogło złożyć wnioski o wydanie stosownych zezwoleń natychmiast po wejściu ustawy w życie. W efekcie zyskało swoistą rentę pierwszeństwa. Dodam, że z uwagi na złożoność materii proces rozpatrywania wniosku był złożony i trudny tak dla wnioskodawcy, jak dla KNF. Mamy bowiem do czynienia z radykalną zmianą jakościową, i to nie tylko w odniesieniu do zarzą...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: