Wywiad: Wobec kryzysu zaufania

BANK 2008/12

Rozmowa z Pawłem Kwiatkowskim, managerem w dziale zarządzania ryzykiem Deloitte, w linii zajmującej się wspieraniem banków i innych instytucji fi nansowych w zakresie wymogów regulacyjnych.

Czy w świetle kryzysu na rynkach fi nansowych nie powinno się zasadniczo zmienić podejście banków do kwestii zarządzania ryzykiem? W szczególności ryzykiem kredytowym? Jeśli tak, to w jakim kierunku?

– Z pewnością skutków kryzysu na rynkach finansowych nie sposób przecenić. Obserwowany do niedawna szybki wzrost kredytów, któremu towarzyszyła intensywna konkurencja i łagodzenie polityki kredytowej banków może budzić obawy o prawidłowość wyceny ryzyka kredytowego w niektórych bankach.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

W ostatnich miesiącach widoczne jest stopniowe zaostrzenie polityki kredytowej banków we wszystkich podstawowych obszarach. Poza trwającym od ponad roku trendem wzrostu marż kredytowych, obserwujemy wzrost pozaodsetkowych kosztów kredytów, ograniczanie maksymalnych kwot dostępnych linii kredytowych oraz ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: