Wywiady: Efekt mnożnikowy na rynku nieruchomości

FN 2012/01-03 (styczeń - marzec 2012)

Z prof. Davidem Smithem, ekonomistą, dziekanem na Uniwersytecie Pepperdine w Los Angeles, rozmawia Zbigniew Krysiak

Z prof. Davidem Smithem, ekonomistą, dziekanem na Uniwersytecie Pepperdine w Los Angeles, rozmawia Zbigniew Krysiak

Zbigniew Krysiak: Dysponuje Pan dobrą i szeroką wiedzą w zakresie zastosowań teorii ekonomicznych w praktyce oraz ich znaczenia dla rozoju ekonomicznego gospodarki. Pracował Pan przez 7 lat jako menedżer w intytucjach finansowych. Pańska wiedza jest także bardzo obszerna w zakresie wydajności i płac oraz prognozowania bezrobocia i jego wpływu na rozwój ekonomiczny. W tym zakresie napisał Pan wiele publikacji w fachowych czasopismach dla środowisk akademickich oraz praktyków. Pana wnioski z badań, dotyczące instytucji kredytowych, były w przeszłości wykorzystywane przez Sąd Najwyższy w USA, a także przez Kongres USA w procesie przygotowywania przepisów prawnych. Pana opinie były także wielokrotnie prezentowane w radio, telewizji oraz w licznych dziennikach, jak: London Times, Los Angeles Times, USA Today, New York Times oraz Investor’s Business Daily. Chcielibyśmy zaprezentować Pana opinie na temat różnych czynników wpływających na rozwój ekonomiczny krajów rozwijających się, do których należy także Polska. Prosilibyśmy o wyrażenie takiej opinii, ze zwróceniem uwagi na na wpływ rynku nieruchomości i rynku finansowania nieruchomości na rozwój gospodarczy.

Rynek finansowania nieruchomości w Polsce rozwija się od szeregu lat bardzo dynamicznie, lecz jego dojrzałość jest nadal daleko z tyłu w sotosunku do rynku w USA. Potencjał rozwojowy polskiego rynku jest bardzo wysoki biorąc pod uwagę, że stosunek kredytów hipotecznych do PKB wynosi zaledwie 20 proc., w przeciwieństwie do krajów Europy Zachodniej oraz USA, gdzie wskaźnik ten jest średnio dużo powyżej 50 proc. Pan, jako uznany ekspert w środowisku ekonomicznym w USA, wie doskonale, że rozwój rynku nieruchomości jest motorem napędowym gospodarki. Proszę powiedzieć, jaka jest rola unii kredytowych w rozwoju rynku nieruchomości oraz rozwoju całej gospodarki.

David Smith: W szerokim zakresie amerykańskie unie kredytowe rozpoczęły działalność w 1908 roku w Nowej Anglii, a następnie, przez kolejne 20 lat, szybko uruchamiały działalność w pozostałych stanach Ameryki, zagospodarowując niszę rynkową w tym zakresie. Początkowo w większości były to tak zwane kredyty niezabezpieczone dla gospodarstw domowych, udzielane dla jednych członków unii kredytowych ze środków innych członków unii. Podstawą w ocenie ryzyka była wówczas wiarygodność kredytowa i reputacja kredytobiorcy. Unie kredytowe pożyczały pieniądze o niskiej wartości nominalnej dla klientów indywidualnych na cele produkcyjne, co często oznaczało, że są to kredyty dla podmiotów gospodarczych na narzędzia i maszyny wykorzystywane w procesie produkcji.

„Bańka konsumencka” w 1920 roku została spowodowana głównie przez system udzielania kredytów handlowych, prowadzony na ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: