Wywiady: W poszukiwaniu punktu równowagi finansowania nieruchomości w Polsce

FN 2013/10-12 (październik-grudzień 2013)

Z dr. hab. Gabrielem Główką, Prodziekanem Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej, rozmawia Zbigniew Krysiak

Zbigniew Krysiak: Od wielu lat pełnił Pan, z sukcesami, funkcje w zarządach banków zajmujących się finansowaniem nieruchomości, a jednocześnie jest Pan pracownikiem naukowym i dydaktycznym w Szkole Głównej Handlowej. Należy Pan do najlepszych ekspertów w problematyce finansowania nieruchomości, a pełnienie tylu różnych funkcji w przeszłości i obecnie zapewne powoduje, że Pana postrzeganie dyskutowanych problemów jest kompleksowe. Proszę zatem Pana o ocenę ogólnej sytuacji na rynku finansowania nieruchomości.

Gabriel Główka: Pytanie jest bardzo szerokie i wymaga dłuższej wypowiedzi. Z obserwacji rynków nieruchomości wynika, iż zachodzą na nich obecnie długookresowe procesy dostosowawcze po załamaniu, jakiego doświadczyły one w wyniku kryzysu. Procesy te przebiegają różnie w poszczególnych ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: