Wyznania szefa IT

Raporty

78% europejskich liderów IT w branży finansowej uważa, że kadra kierownicza wyższego szczebla nie rozumie zagadnień technologicznych, a 81% jest sfrustrowanych nierealistycznymi oczekiwaniami osób na stanowiskach kierowniczych w firmie

78% europejskich liderów IT w branży finansowej uważa, że kadra kierownicza wyższego szczebla nie rozumie zagadnień technologicznych, a 81% jest sfrustrowanych nierealistycznymi oczekiwaniami osób na stanowiskach kierowniczych w firmie

W związku z brakiem zrozumienia, specjaliści IT nie otrzymują narzędzi, których potrzebują do wdrażania innowacji. #Luxoft

Według szefów działów informatycznych (IT) pracujących w sektorze finansowym, działy technologiczne nie są w stanie wprowadzać innowacji za pomocą rozwiązań, takich jak sztuczna inteligencja czy Blockchain, ponieważ nie mają wystarczającego wpływu na zarządy firm.Excelian Luxoft Financial Services – dział usług finansowych Luxoft, globalnego dostawcy usług doradczych i informatycznych – opublikował raport „Confessions of CIO” (wyznania szefa IT), ujawniający co jest powodem najsilniejszych frustracji kierowników działów technologicznych europejskiego sektora bankowego i finansowego. Badanie zostało przeprowadzone wśród ponad 200 decydentów IT z Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Jak wynika z ankiety, 86% respondentów doświadczyło sytuacji, w której główny cyfrowy projekt, nad którym pracowali, nie został zrealizowany, właśnie z powodu braku akceptacji zarządu firmy. Menagerowie IT uważają, że niepowodzenia są w dużej mierze wynikiem błędnych wyobrażeń szefów zarządu na temat nowych technologii. 78% potwierdza, że dyrektorzy wyższego szczebla nie rozumieją nowoczesnych wyzwań, a 81% jest sfrustrowanych nierealistycznymi żądaniami dotyczącymi wprowadzania innowacji przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów. 22% badanych twierdzi, że brak wsparcia ze strony wyższej kadry kierowniczej nie pozwala im w nocy zasnąć.

W związku z brakiem zrozumienia, specjaliści IT nie otrzymują również narzędzi, których potrzebują do wdrażania innowacji. Niektóre instytucje finansowe pod względem rozwiązań cyfrowych zostają w tyle w stosunku do szybciej działających konkurentów.– Nastroje w działach IT europejskich instytucji finansowych są dalekie od pozytywnych. Branża, która powinna być źródłem innowacji, skupia się raczej na dostosowaniu biznesu do nowych regulacji niż na przełomowych rozwiązaniach. Nie wykorzystuje swojej szansy, jednocześnie dusząc kreatywność i umiejętności swoich najlepszych technologicznych specjalistów. Instytucje ratują się szukając pola do współpracy z branżą FintTech, która stanowi dla nich także zagrożenie. Bez zmian na poziomie strategii, kultury korporacyjnej oraz fundamentalnych decyzji w zarządach trudno będzie mówić o utrzymaniu konkurencyjności europejskiej bankowości w zderzeniu ze światową konkurencją – komentuje Przemysław Berendt, globalny wiceprezes firmy Luxoft.

Raport pokazuje, że działy IT pozostają niedofinansowane, nawet jeśli kadra zarządzająca faktycznie chce wprowadzenia innowacji i rozumie ich znaczenie dla biznesu. We wrześniu Komisja Europejska ogłosiła, że szuka możliwości zaliczenia wydatków na rozwój systemów IT do kosztów, tak jak to ma miejsce w USA. Obecnie wydatki takie były traktowane jako inwestycja. – Zmiana oznaczałaby uwolnienie rocznie kilkudziesięciu miliardów dolarów na rozwiązania technologiczne w całej Europie – mówi Wojciech Mach, dyrektor zarządzający Luxoft w Europie Centralnej.  – To byłaby dobra informacja dla całej branży, także w Polsce – dodaje.A jak przedstawiałyby się wyniki ankiety, gdyby przeprowadzić ją w naszym kraju? – W Polsce moglibyśmy się spodziewać trochę innych wyników. Mimo olbrzymiej presji na wprowadzanie nowych rozwiązań, działy technologiczne instytucji finansowych muszą zmagać się z niedoinwestowaniem. W wielu przypadkach są też zależne od tych samych decydentów, którzy spędzają sen z powiek respondentom ankiety. Polski sektor bankowy jest pod wieloma względami bardziej nowoczesny niż w Europie Zachodniej – u nas powstawał przez ostatnie około 20 lat, korzystając z ówcześnie dostępnych technologii a banki w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii czy Francji często maja systemy IT oparte o rozwiązania sprzed dziesiątków lat. Podobnie jest też w systemach mobilnych, gdzie rozwiązania produkowane w Polsce często wyznaczają trendy na świecie, że wspomnę prezentacje mBanku na konferencji Finovate. Ta sytuacja powoduje, że oczekiwany jest obecnie zwrot z tych inwestycji, wiec apetyt na dalsze innowacje jest mniejszy, pomimo że tempo pojawiania się nowych rozwiązań nie spada. Nie jest łatwo być szefem innowacji w tej branży – podsumowuje Wojciech Mach.

Luxoft

Udostępnij artykuł: