Wyższa inflacja dopiero jesienią

Finanse i gospodarka

W kwietniu przeciętna czteroosobowa rodzina wydała 876 złotych na utrzymanie mieszkania. To o ponad 2% więcej niż przed rokiem. Wzrost ten jest konsekwencją wyższych opłat za wywóz śmieci.

W kwietniu przeciętna czteroosobowa rodzina wydała 876 złotych na utrzymanie mieszkania. To o ponad 2% więcej niż przed rokiem. Wzrost ten jest konsekwencją wyższych opłat za wywóz śmieci.

Inflacja w kwietniu wyniosła 0,3% (r/r) i była niższa od przewidywań analityków, którzy szacowali ją na 0,6%. W stosunku do marca ceny pozostały na niezmienionym poziomie. Stabilne ceny skłaniają Radę Polityki Pieniężnej do utrzymywania rekordowo niskich stóp procentowych, co przekłada się na niskie oprocentowanie kredytów i depozytów. Zgodnie z zapowiedziami RPP, stopa referencyjna ma pozostać na poziomie 2,5% co najmniej do końca trzeciego kwartału br., ale niektórzy jej przedstawiciele oceniają, że nie należy się spodziewać podniesienia stóp wcześniej niż w pierwszym kwartale 2015 roku.

Coraz mniej płacimy za edukację, odzież i obuwie

W ostatnich 12 miesiącach najbardziej wzrosły koszty związane z utrzymaniem mieszkania (1,7% r/r), a także usługami gastronomicznymi i hotelowymi (1,6% r/r). Podniosły się też ceny żywności, napojów i używek (1,1% r/r), na co główny wpływ miały coraz wyższe ceny alkoholu i wyrobów tytoniowych (3,9% r/r). Z drugiej strony, wyraźnie mniej trzeba było zapłacić za usługi związane z edukacją (-6,3% r/r). Potaniały również odzież i obuwie (-4,4% r/r) oraz transport (-2,1% r/r).
140518.lions.wykres.01.482x334

W kwietniu płaciliśmy mniej za śmieci

Ceny towarów i usług związanych z mieszkaniem pomiędzy kwietniem a marcem bieżącego roku pozostały na porównywalnym poziomie. Po raz kolejny drożały natomiast opłaty za zaopatrywanie w wodę (o 0,2%), a także związane z energią cieplną i najmem (po 0,1%). Konsumenci mogli zaś odczuć spadek cen za wywóz śmieci (o 0,6%), opał (o 0,4%) i wykończenie mieszkania (0 0,2%).

Słaby popyt i redukcje kosztów sprzyjają niskiej inflacji

Według Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) inflacja powinna przyśpieszyć w drugiej połowie bieżącego roku. Publikowany przez BIEC Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI) podniósł się o o,7 pkt. w stosunku do poprzedniego miesiąca. To już szósty miesiąc wzrostu tego wskaźnika, jednak jest on na tyle niewielki, że nie należy się spodziewać wyraźnego wzrostu cen, szczególnie w najbliższych miesiącach. Według ekspertów BIEC, niska inflacja jest wynikiem redukcji kosztów przez przedsiębiorstwa oraz słabego popytu krajowego. Przypomnijmy, że WPI prognozuje z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem jak powinien zachowywać się wskaźnik cen dóbr i usług.

Za utrzymanie mieszkania płacimy o 20 zł więcej niż przed rokiem

Na utrzymanie mieszkania, podobnie jak w przypadku koszyka inflacji, składają się koszty eksploatacyjne, energii i wody. W kwietniu ceny pozostały na poziomie z marca, natomiast w stosunku rocznym podniosły się o 2,1%. Z wyliczeń Lion’s Banku wynika, że na utrzymanie mieszkanie czteroosobowa rodzina wydaje dziś 876 zł. W ujęciu rocznym koszt ten wzrósł o 20 zł, co w dalszym ciągu jest konsekwencją podwyżek stawek za wywóz śmieci z lipca 2013 r.
140518.lions.wykres.02.506x313

Jakub Potocki
Lion’s Bank

Udostępnij artykuł: