Wyższe prognozy dla PKB Polski po decyzji EBC

Bankowość

BofA Merrill Lynch podnosi prognozę dla wzrostu PKB w Polsce do 3,5% w tym roku (wcześniejsza prognoza 3,3%) oraz do 3,7% w 2016 r. (wcześniejsza prognoza 3,4%). Te prognozy są wyższe niż rynkowy konsensus (odpowiednio 3,3% i 3,5%) i szacunki NBP (odpowiednio 3,0% i 3,3%)

BofA Merrill Lynch podnosi prognozę dla wzrostu PKB w Polsce do 3,5% w tym roku (wcześniejsza prognoza 3,3%) oraz do 3,7% w 2016 r. (wcześniejsza prognoza 3,4%). Te prognozy są wyższe niż rynkowy konsensus (odpowiednio 3,3% i 3,5%) i szacunki NBP (odpowiednio 3,0% i 3,3%)

Wzrostowi gospodarczemu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej sprzyja nie tylko nowo ogłoszony, szeroko zakrojony program skupu aktywów przez Europejski Bank Centralny, ale również niskie ceny surowców.  Te dwa czynniki będą miały pozytywne skutki dla zaufania w sektorze prywatnym oraz bilansu w handlu zagranicznym tych krajów.

BofA Merrill Lynch obniża prognozę dla inflacji w Polsce do -0,1% w tym roku i do 1,3% w 2016 r., w porównaniu z szacunkami NBP na poziomie odpowiednio 1,1% i 1,6%.

Presja na wzrost cen spowodowany wyższym popytem może ujawnić się dopiero w 2017 r.

Z powodu niskich cen surowców trudno będzie przywrócić inflację to założonego przez NBP celu. Dlatego BofA Merrill Lynch podtrzymuje swoje przewidywania dotyczące obniżki stóp procentowych w Polsce o 50 punktów bazowych. Ze względu na niejednoznaczne sygnały z RPP trudne jednak przewidzieć jej dokładny termin.

Źródło: Bank of America

 

Udostępnij artykuł: