Wyższy zysk netto Grupy Kapitałowej EGB Investments za IV kwartał 2012 r.

Finanse i gospodarka

Czwarty kwartał 2012 r. Grupa Kapitałowa EGB Investments zamknęła zyskiem netto w wysokości 3,02 mln zł, a cały rok 2012 - wynikiem finansowym na poziomie 6,4 mln zł. To rezultat o o 3,3 mln zł wyższy niż podano w opublikowanym w lutym 2013 r. raporcie okresowym za IV kwartał 2012 r.

Korekta zysku netto, dokonana w porozumieniu z biegłym rewidentem prowadzącym badanie sprawozdania finansowego Spółki, wynika m.in. ze wzrostu wartości aktywów EGB Investments S.A. oraz pozytywnego wpływu wyceny portfela obsługiwanych wierzytelności, co przełożyło się na wzrost tej pozycji dla całej Grupy Kapitałowej EGB Investments.

Zysk netto na poziomie 6,4 mln zł stanowi 114% tej pozycji wypracowanej w analogicznym okresie roku 2011. Zaudytowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej zaprezentowane zostanie w skonsolidowanym raporcie rocznym, którego publikacja planowana jest na czerwiec br.

EGB Investments S.A.

Udostępnij artykuł: