Wzrosła liczba upadłości i restrukturyzacji w Polsce w 2017 roku

Gospodarka

W roku 2017 liczba upadłości i restrukturyzacji polskich firm wyniosła 885, czyli o 16 proc. więcej niż w roku 2016 (wg danych na 28 grudnia 2017) - wynika z raportu Coface. Wśród rodzajów postępowań najwięcej ogłoszono upadłości (537, tj. 61 proc.).

Fot. Pixabay.com

W roku 2017 liczba upadłości i restrukturyzacji polskich firm wyniosła 885, czyli o 16 proc. więcej niż w roku 2016 (wg danych na 28 grudnia 2017) - wynika z raportu Coface. Wśród rodzajów postępowań najwięcej ogłoszono upadłości (537, tj. 61 proc.).

Wzrosła liczba upadłości i restrukturyzacji w Polsce w 2017 roku

Coraz częściej stosowane są postępowania restrukturyzacyjne, wprowadzone z początkiem 2016 roku wraz z nowym prawem upadłościowym. Ich udział we wszystkich postępowaniach rośnie - w roku 2017 r. wyniósł 39%, podczas, gdy w 2016 roku stanowił 27% - podał Coface w komunikacie.Wśród postępowań restrukturyzacyjnych najwięcej odnotowano przyspieszonych postępowań układowych (209), a najmniej postępowań o zatwierdzenie układu (11). Znaczący wzrost odnotowano w przypadku postępowań sanacyjnych - ich liczba wzrosła aż o dwie trzecie w porównaniu z rokiem poprzednim.Upadłości z możliwością zawarcia układu nie są możliwe od dnia wejścia w życie nowelizacji prawa upadłościowego i wprowadzenia nowego prawa restrukturyzacyjnego.Najwięcej, bo 250 upadłości i restrukturyzacji zanotowano w produkcji, było to o 11% więcej niż w 2016 roku. W handlu oraz w transporcie także odnotowaliśmy wzrost postanowień, odpowiednio o 14% i o 29%. W budownictwie zaś sytuacja prawie nie zmieniła się - podał Coface.

- Sprzyjające otoczenie makroekonomiczne jest korzystne dla polskiego biznesu. Obroty przedsiębiorstw zwiększają się, a w wielu przypadkach podąża za tym również wzrost zysków. Niestety obraz sytuacji mikroekonomicznej wynikający z danych upadłościowych jest odmienny. Liczba upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw w Polsce zwiększyła się o 16% w 2017 r., co było najwyższym wzrostem odnotowanym przez ostatnie 5 lat - powiedział główny ekonomista Coface w Europie Centralnej Grzegorz Sielewicz.Sielewicz zaznaczył, że "Coface zakłada spadek łącznej liczby upadłości i restrukturyzacji o 1% w 2018 r. Upadłości przedsiębiorstw obniżą się nieznacznie nadal stanowiąc większą część łącznej liczby postępowań, a udział restrukturyzacji ustabilizuje się na poziomie 40-45%. Podobnie jak w zeszłych latach zmiana otoczenia makroekonomicznego będzie zauważalna w statystyce sytuacji płynnościowej przedsiębiorstw z pewnym opóźnieniem wynoszącym zazwyczaj 6 miesięcy. Obecnie nasza gospodarka sięga szczytowego punktu rozwoju, a ograniczenia podażowe, takie jak wysoki poziom wykorzystania mocy produkcyjnych, czy braki na rynku pracy, nie pozwolą na tak dynamiczne tempo wzrostu PKB w 2018 roku, jakie miało miejsce w roku 2017".

Wady i zalety nowego prawa

Na wady nowego prawa restrukturyzacyjnego zwrócił z kolei uwagę Paweł Jóźwik, adwokat w Kancelarii Stefaniuk i Partnerzy. - Nie jest zaskoczeniem rosnąca liczba otwartych postępowań restrukturyzacyjnych, których udział w stosunku do ogłaszanych upadłości wzrósł do 39 proc. w 2017 roku (w porównaniu do 2016 r.). W mojej ocenie jednak nie należy wyciągać z tej statystyki zbyt daleko idących wniosków o rosnącej świadomości niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością przedsiębiorców, którzy sięgając po nowe instytucje oddłużeniowe częściej działają zapobiegawczo chcąc poprawić kondycję swojego przedsiębiorstwa. O ile to prawda w przypadku części przedsiębiorców, rosnąca popularność tych procedur wynika raczej z szeregu prawnych uprzywilejowań dłużników w stosunku do wierzycieli (p. moratorium na długi) oraz sformalizowania postępowań sądowych prowadzących do otwarcia restrukturyzacji - podkreślił Jóźwik.pomimo wad, ekspert pozytywnie jednak ocenił całość przeprowadzonej reformy.

Zmiana prawa od 2016 roku

1 stycznia 2016 roku wprowadzono nowe prawo restrukturyzacyjne. Głównym celem postępowania restrukturyzacyjnego, oprócz zaspokojenia wierzycieli, jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego - również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.Istotną zmianą jest także fakt, że w obecnym prawie, postępowaniu restrukturyzacyjnemu podlegają zarówno firmy niewypłacalne, jak i zagrożone niewypłacalnością, w związku z tym nowe statystyki pokazują nie tylko liczbę bankrutów, ale także firm zagrożonych bankructwem. Wcześniej obowiązujące prawo umożliwiało ogłoszenie upadłości układowej tylko wobec firmy faktycznie niewypłacalnej.

Źródło: Coface

Udostępnij artykuł: