Wzrost długich pozycji netto w ropie naftowej i złocie w efekcie sytuacji w Syrii

Finanse i gospodarka

W tygodniu kończącym się w dniu 27 sierpnia fundusze hedgingowe zwiększyły swoje długie pozycje netto w odniesieniu do 24 kluczowych towarów o 13% do 1 208 000 kontraktów terminowych i opcji. Napięcia w Syrii i utrzymujące się dramatyczne pokrywanie krótkich pozycji na amerykańskich rykach zbóż były głównymi czynnikami zmian w tym tygodniu, umożliwiając wywindowanie długich pozycji netto ogółem do najwyższego poziomu od października ubiegłego roku.

We wszystkich sektorach z wyjątkiem nietrwałych towarów rolnych dominowały zakupy; najwięcej takich zleceń złożono w odniesieniu do ropy naftowej, złota, soi i kukurydzy.

130903.zywnosc.01.550x

Złoto: długa pozycja netto wzrosła o 34% do 97 902 kontraktów, co stanowi najwyższy poziom od stycznia, w odpowiedzi na napięcia w Syrii. Wzrost ten był jednak spowodowany przede wszystkim utrzymującym się pokrywaniem długich pozycji przedstawionym na wykresie poniżej. Podczas gdy długa pozycja brutto wzrosła o 22 000 kontraktów od czerwcowego dołka, krótka pozycja brutto w tym samym okresie zmniejszyła się o 45 000 kontraktów. Skłania to do zadawania sobie pytania o dalszy potencjał wzrostu, biorąc pod uwagę, że głównym bodźcem w tym zakresie było przede wszystkim pokrywanie krótkich pozycji, a nie nowe zakupy.

130903.zywnosc.02.500x

Ropa WTI: niemal czteroprocentowy rajd w tym tygodniu do najwyższego poziomu od kwietnia 2011 r. spowodował dodatkowe, nowe zakupy, jednak długa pozycja netto pozostaje na poziomie poniżej wierzchołka z czerwca, ponieważ dyskonto względem ropy Brent zaczyna się zwiększać.

Ole Hansen
Saxo Bank

Udostępnij artykuł: