Wzrost gospodarczy przyspiesza

Finanse i gospodarka

Jesteśmy w pierwszej fazie ożywienia gospodarczego. Jeżeli wśród firm i konsumentów umocni się przekonanie, że ożywienie jest trwałe - to będzie trwałe. Widzimy na to dużą szansę.

Jesteśmy w pierwszej fazie ożywienia gospodarczego. Jeżeli wśród firm i konsumentów umocni się przekonanie, że ożywienie jest trwałe - to będzie trwałe. Widzimy na to dużą szansę.

W trzecim kwartale wzrost gospodarczy w Polsce wyniósł 1,9 proc. rok do roku i 0,6 proc. kwartał do kwartału (dane kdk po odsezonowaniu). Są to dane nieco lepsze od naszych oczekiwań (1,8 proc.), które jednak wpisują się w generalny obraz stopniowej, cyklicznej poprawy aktywności gospodarczej. Jesteśmy na ścieżce, która powinna zaprowadzić nas do ok. 3-procentowego wzrostu w połowie 2014 r. i ponad 4-procentowego wzrostu w połowie 2015 r.

Jak widać na wykresie obok, realny PKB powinien powoli powracać w kierunku długookresowego trendu (co nie znaczy, że do niego dotrze), a w okresie "nadganiania" zaległości dynamika wzrostu powinna być coraz szybsza. Głównym mechanizmem wspierającym wzrost gospodarczy powinien być spadek niepewności wśród przedsiębiorstw i dzięki temu wzrost skłonności do inwestowania - uważamy, ze będzie to zjawisko dostrzegalne w wielu regionach świata, również w Polsce. Jednocześnie niska inflacja (w Polsce 0,8 proc. w październiku) sprawia, że niski koszt finansowania będzie utrzymywał się długo - w Polsce pierwsze podwyżki stóp nie nastąpią przed jesienią 2014 r.

131118.ekon.syg.01.400x

Podsumowanie: Rosnące zaufanie i niskie stopy procentowe będą głównymi czynnikami wspierającymi wzrost gospodarczy.

Dane o PKB ze strefy euro wskazują na kontynuację wyjścia z recesji, ale w bardzo powolnym tempie. PKB wzrósł w trzecim kwartale o 0,1 proc kwartał do kwartału, po wzroście o 0,3 proc. w drugim kwartale. Wciąż liderem wzrostu są Niemcy (0,3 proc.), pozytywnym sygnałem jest również wyjście z recesji Hiszpanii (mamy na razie tylko wstępne szacunki). Jednocześnie jednak słabo radzą sobie Francja i Włochy (-0,1 proc.). Na wzroście gospodarczym w tych krajach wciąż ciąży konsolidacja fiskalna oraz oszczędności sektora prywatnego. W Europie dominuje pogląd, że wyjście z kryzysu zadłużeniowego będzie długie i powolne i jak na razie rzeczywistość potwierdza te oczekiwania. Jednak naszym zdaniem najistotniejsze jest, że gospodarka znalazła się na ścieżce wznoszącej - to będzie powoli uruchamiało wspomniany w powyższym akapicie mechanizm inwestycji i rosnącego zaufania. Dzięki temu wzrost gospodarczy wkrótce powinien być nieco wyższy.

131118.ekon.syg.02.400x

Podsumowanie: PKB strefy rośnie wolno, ale jest szansa, że przyspieszy.

Kurs złotego w ostatnich dniach nie uległ istotnym zmianom. Na początku tygodnia EUR/PLN wydostał się powyżej 4,20 i wydawało się, że może rozpocząć krótki marsz w górę, ale było to chwilowe wrażenie - kurs znów jest w okolicach 4,18 zł i to może być średnia wahań w najbliższych dniach, z lekką tendencją do umocnienia złotego (spadku EUR/PLN). Na rynku stopy procentowej doszło do nieznacznego spadku rentowności, m.in. w wyniku niskiej inflacji oraz coraz wyraźniejszych sygnałów dochodzących z banku centralnego, że okres niskich stóp procentowych potrwa dłużej niż do połowy 2014 r. Ważnym czynnikiem było również dość gołębie wystąpienie przyszłego-nowego prezesa Fed - Janet Yellen.

131118.ekon.syg.03.400x

Podsumowanie: Kurs złotego utrzymuje się w pobliżu długookresowej średniej i tam może pozostać w najbliższych dniach.

Prognozy

Nadchodzący tydzień przyniesie wiele ważnych danych makro. W Polsce poznamy dane z rynku pracy (wtorek), które powinny pokazać, czy pierwsze sygnały rosnącego popytu na pracę znajdują potwierdzenie. Pojawią się również dane o produkcji przemysłowej i budowlanej (czwartek), które wskażą, na jakiej ścieżce znajduje się PKB w czwartym kwartale. W strefie euro mamy publikację wstępnych wskaźników PMI (czwartek) oraz niemiecki indeks IFO (piątek). W Stanach Zjednoczonych zaś dość uważnie śledzona będzie środowa publikacja minutek z ostatniego posiedzenia Fed - rynek jak zwykle będzie poszukiwał odpowiedzi, kiedy rozpocznie się ograniczanie skupu aktywów i czy towarzyszyć temu będą inne instrumenty polityki pieniężnej (np. wydłużony forward guidance).

131118.ekon.syg.04.550x131118.ekon.syg.05.550x

Ignacy Morawski
Główny Ekonomista
FM Bank PBP S.A.

Udostępnij artykuł: