Wzrost inflacji nie niepokoi RPP

Komentarze ekspertów

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła w środę stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%). W komunikacie po posiedzeniu Rada podtrzymała ocenę, zgodnie z którą "obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną”.

Jakub Borowski
Fot. Materiały prasowe Credit Agricole

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła w środę stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%). W komunikacie po posiedzeniu Rada podtrzymała ocenę, zgodnie z którą "obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną”.

Jakub Borowski z #CreditAgricole: #StopyProcentowe NBP nie zmienią się do końca 2019 r. Podtrzymujemy naszą prognozę, zgodnie z którą ich pierwsza podwyżka nastąpi w marcu 2020 r.

Podobnie, jak przed miesiącem Rada podkreśliła, że perspektywy krajowej koniunktury pozostają korzystne, jednak w kolejnych kwartałach nastąpi prawdopodobnie stopniowe obniżenie tempa wzrostu PKB. Rada podtrzymała ocenę, zgodnie z którą "w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja będzie kształtować się w pobliżu celu inflacyjnego” (2,5% +/- 1 pkt. proc.).

Prezes NBP: wzrost inflacji wyraźnie powyżej celu RPP możliwy, ale przejściowy

Na konferencji po posiedzeniu RPP prezes NBP A. Glapiński poinformował, że odnotowany w kwietniu silny wzrost inflacji z 1,7% r/r w marcu do 2,2% był dla członków RPP niespodzianką. Zwrócił on uwagę na fakt, iż do przyspieszenia wzrostu cen w kwietniu w znacznym stopniu przyczyniły się czynniki znajdujące się poza oddziaływaniem krajowej polityki pieniężnej, takie jak szybszy wzrost cen żywności, paliw oraz niektórych usług (np. opłat za wywóz śmieci). W jego ocenie pod koniec br. możliwe jest zwiększenie inflacji do poziomu zbliżonego do 3,5% (górnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego), jednak będzie ono miało charakter przejściowy. Uważa on również, że silny wzrost inflacji bazowej w kwietniu (szacujemy, że wyniosła ona 1,8% r/r wobec 1,4% r/r w marcu) nie jest sygnałem nowego trendu wzrostu tego wskaźnika.Czytaj także: RPP znowu utrzymała stopy procentowe bez zmian. Nikłe prawdopodobieństwo podwyżek w tej kadencji Rady >>>

Prezes NBP stwierdził również, że dane o kwietniowej inflacji "w niewielkim stopniu zachwiały jego przekonaniem o dużym prawdopodobieństwie stabilizacji stóp procentowych NBP do końca kadencji Rady Polityki Pieniężnej” (początek 2022 r.). W jego ocenie jednym z głównych argumentów na rzecz stabilizacji stóp procentowych jest słaba koniunktura u głównych partnerów handlowych Polski, w tym w Niemczech.

Stopy NBP bez zmian do marca 2020 r.

Wypowiedzi A. Glapińskiego stanowią wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym stopy procentowe NBP nie zmienią się do końca 2019 r. Podtrzymujemy naszą prognozę, zgodnie z którą ich pierwsza podwyżka (o 25 pb) nastąpi w marcu 2020 r.Treść komunikatu po posiedzeniu RPP oraz wypowiedzi prezesa NBP na dzisiejszej konferencji są naszym zdaniem neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.
Źródło: Crédit Agricole
Udostępnij artykuł: