Wzrost inflacji spowolnił. Jak wpłynie to na rozwój polityki pieniężnej?

Komentarze ekspertów

W ostatnim czasie rozwój inflacji w Polsce nabiera coraz większego znaczenia. Jest to jedyna zmienna makroekonomiczna, która powstrzymuje NBP przed podniesienie stóp procentowych.

W ostatnim czasie rozwój inflacji w Polsce nabiera coraz większego znaczenia. Jest to jedyna zmienna makroekonomiczna, która powstrzymuje NBP przed podniesienie stóp procentowych.

Aktualnie cel inflacyjny w Polsce jest wyznaczony na 2,5%. To poziom, którego wzrost poziomu cen jeszcze przez dłuższy czas nie osiąganie. Według opublikowanych w tym tygodniu danych wzrost cen w rocznym porównaniu spowolnił i osiągnął poziom 2%. Zgodnie z przewidywaniami NBP, ceny w 2018 roku powinny wzrosnąć o 2,3%, także nadal mniej, niż zakłada cel inflacyjny (2,5%). Ważną rolę w tym kontekście odgrywa przede wszystkim rozwój cen żywności i energii, który jest stosunkowo trudny do przewidzenia, a ma jednocześnie znaczący wpływ na poziom cen. Jeśli prognozy NBP się nie potwierdzą, można oczekiwać wzrostu stóp procentowych najwcześniej w drugiej połowie roku.

Należy również wspomnieć, że w ubiegłym roku złoty umacniał się najmocniej spośród walut gospodarek rozwiniętych. Przyczynił się do tego przede wszystkim stabilny rozwój polskiej i unijnej gospodarki oraz fakt, że polska waluta poprawiła wyniki, które osiągnęła w poprzednich latach. Jeśli sytuacja w gospodarce się fundamentalnie nie zmieni, można spodziewać się dalszego umocnienia złotego również i w obecnym roku, chociaż nie tak mocnego, jak w roku ubiegłym.

Złoty w tym tygodniu kontynuował trend z końcówki poprzedniego roku i nadal się umacniał. W piątek rano jego kurs odnotowano na poziomie 4,15 EUR/PLN. W przypadku pary EUR/USD oscylował on wokół poziomu 1,21 EUR/USD.

Malwina Krakus

Akcenta

 
Udostępnij artykuł: