Wzrost inflacji to pułapka dla kredytobiorców

Finanse osobiste / Gospodarka

Napis kredyt na tle pieniędzy
Fot. stock.adobe.com/Karolina Chaberek

Mimo wysokiego wzrostu cen żywności oraz szybko rosnącej konsumpcji inflacja (CPI) utrzymuje się blisko celu inflacyjnego, który wynosi 2,5% +-1 pkt proc. W lipcu wyniosła 2,9%, a w sierpniu według szybkiego szacunku GUS 2,8%.

#WitoldGadomski: Zapowiedziane znaczne wzrosty płacy minimalnej mogą znacząco podnieść inflację i skłonić RPP do zmiany nastawienia #RPP #StopyProcentowe #WIBOR #RRSO #Kredyty #StałaStopaProcentowa #ZmiennaStopaProcentowa

Ale zapowiedziane znaczne wzrosty płacy minimalnej mogą  znacząco podnieść inflację i skłonić Radę Polityki Pieniężnej do zmiany nastawienia.

RPP po raz ostatni podniosła stopy w maju 2012 roku. Od listopada 2012 roku rozpoczęła ich obniżanie, i w marcu 2015 roku stopa referencyjna osiągnęła poziom 1,5%.

Od tego czasu nie była zmieniana, zaś prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński oświadczył w lipcu br., że stopy nie wzrosną do końca 2021 roku.

Zapewne nie wiedział wówczas, że rząd planuje do końca roku 2022 podnieść płacę minimalną aż o 77,8%, w porównanie ze stanem obecnym.

Wyższa inflacja to wyższe RRSO

Na posiedzeniu RPP 3 lipca pojawił się wniosek o podniesienie stóp procentowych o 0,25 pkt proc. „Za” głosowali Kamil Zubelewicz i Eugeniusz Gatnar. Siedmiu członków było przeciw. Jeżeli inflacja przekroczy 3%, co może nastąpić jeszcze w tym roku, liczba zwolenników podwyżki wzrośnie.

Stopy procentowe NBP wpływają na WIBOR, a stopa 3-miesięcznego WIBOR, która wynosi obecnie 1,72%  jest podstawą oprocentowania kredytów hipotecznych. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 30-letnich kredytów hipotecznych wynosi dziś na ogół około 4%, co pozwala na łatwe obsługiwanie zadłużenia długookresowego.

Czytaj także: Kredytobiorcy – uwaga na inflację!

Wzrost inflacji, wynikający z decyzji o szybkim wzroście płacy minimalnej, może prowadzić do znacznego podniesienia RRSO.

Nowelizacja Rekomendacji S

Komisja Nadzoru Finansowego, być może obawiając się takiej sytuacji, przygotowuje znowelizowaną Rekomendację S. Według niej bank powinien umożliwić klientowi zamianę kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową na kredyt oprocentowany stałą stopą procentową lub okresowo stałą stopą procentową.

 

Dziś oferty kredytów ze stałą stopą lub ze stopą blokowaną na pewien okres są rzadkie i niewielkie jest zainteresowanie nimi klientów. Tymczasem w Niemczech tylko 11% kredytów hipotecznych ma stopę zmienną, a w Belgii 2%.

Banki: ING Bank Śląski, PKO Bank Polski i Santander Bank Polska oferują kredyty hipoteczne ze stopą ustalaną na 5 lat. Po tym okresie stopa jest ustalana na nowo, w oparciu o WIBOR 3M lub WIBOR 6M.

Kredyty o oprocentowaniu zmiennym są dziś tańsze niż te o blokowanym na 5 lat, choć różnica nie jest duża, gdyż dotychczas banki oczekiwały raczej dalszych cięć stóp przez RPP niż podwyżek.

Wraz z nasileniem się oczekiwań inflacyjnych banki będą prawdopodobnie podnosić marże przy oprocentowaniu blokowanym, więc klienci, którzy obecnie szukają kredytów, powinni szybko decydować się na stopę blokowaną.

Wprowadzenie kredytów z oprocentowaniem o stałej stopie przez cały okres spłaty przez kilkadziesiąt lat wymagałoby rozwinięcia w Polsce rynku długich stóp procentowych i stabilizacji sytuacji gospodarczej.

Bardziej prawdopodobne jest to, że banki, pod naciskiem KNF, będą oferowały kredyty ze stopą blokowaną na kilka lat, stopniowo wydłużając okres blokady.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: