Wzrost liczby kredytodawców aktywnych na rynku nieruchomości W Europie o 47 proc. Od i kw. 2012 r.

Finanse i gospodarka

Znaczny wzrost aktywności kredytowej na peryferyjnych rynkach europejskich przy stopniowej stabilizacji cen.

Znaczny wzrost aktywności kredytowej na peryferyjnych rynkach europejskich przy stopniowej stabilizacji cen.

Najnowsze dane opublikowane przez międzynarodową firmę doradczą Cushman & Wakefield dotyczące europejskich rynków kredytowania nieruchomości (European Real Estate Lending Update) pokazują, że w coraz bardziej zróżnicowanej grupie aktywnych kredytodawców w dalszym ciągu wzrasta znaczenie alternatywnych instytucji finansowych spoza sektora bankowego. W pierwszym półroczu bieżącego roku wzrosło także zainteresowanie rynkami spoza grona najważniejszych w Europie, między innymi Hiszpanią, Portugalią i Włochami.

Dział ds. finansowania korporacyjnego firmy Cushman & Wakefield przeanalizował działalność 182 kredytodawców w Europie. W porównaniu z pierwszym kwartałem 2012 r. odsetek aktywnych kredytodawców, w tym towarzystw ubezpieczeniowych, firm nieruchomościowych oraz funduszy dłużnych i private equity, wzrósł z 16 proc. do 40 proc.

W pierwszej połowie bieżącego roku udzielono kredytów na nieruchomości o łącznej wartości 32,7 mld euro, z czego 27,3 mld euro przypadło na nowe inwestycje, w tym deweloperskie, oraz refinansowanie. Zważywszy na coraz większą gotowość kredytodawców do podejmowania ryzyka, aktywność w drugim półroczu może utrzymać się na równie wysokim poziomie.

Główne rynki Europy Zachodniej, tj. Wielka Brytania, Francja i Niemcy, są nadal najbardziej atrakcyjnym regionem. W pierwszej połowie bieżącego roku przypadło na nie 60 proc. wszystkich kredytów zabezpieczonych nieruchomościami. Wzrasta jednak także zainteresowanie innymi rynkami ze względu na pojawiające się nowe okazje inwestycyjne i popyt ze strony kredytodawców, którzy w poszukiwaniu wyższych zysków są skłonni akceptować większe ryzyko.

Wielu kredytodawców oferujących pożyczki uprzywilejowane coraz częściej zgłasza gotowość finansowania kredytów w całości, a średnie wskaźniki LTV dla rynków Europy Zachodniej oraz Środkowo-Wschodniej kształtują się obecnie na zbliżonym poziomie.

Marże na większości rynków w dalszym ciągu się zmniejszały, aczkolwiek w drugim kwartale bieżącego roku w wolniejszym tempie.

Z raportu firmy Cushman & Wakefield wynika, że w Wielkiej Brytanii koszt całkowity transakcji finansowanej w 50 proc. z kredytu i zabezpieczonej na nieruchomości wysokiej jakości zmniejszył się z 6,53 proc w pierwszej połowie 2008 r. do ok. 3,39 proc. w drugim kwartale 2014 r.

Kluczową rolę w dalszym ciągu odgrywają europejskie fundusze dłużne. Według danych firmy Cushman & Wakefield 39 z nich zamierza pozyskać 22,1 mld euro z przeznaczeniem na finansowanie dłużne nieruchomości.

Pomimo obiecujących danych w 2013 r. europejski rynek instrumentów opartych na kredytach hipotecznych na zakup nieruchomości komercyjnych (CMBS) spowolnił w pierwszej połowie bieżącego roku. Niemniej jednak ze względu na utrzymujące się duże zainteresowanie inwestorów takimi produktami komentatorzy rynku przewidują kolejne emisje w najbliższej przyszłości.

W pierwszych sześciu miesiącach 2014 r. szybko poprawiła się dostępność finansowania zakupu wierzytelności pożyczkami (loan-on-loan financing) - w tym okresie odnotowano dziewięć transakcji na ponad 5,5 mld euro.

Frank Nickel, prezes i dyrektor generalny firmy Cushman & Wakefield w Niemczech, dział ds. finansowania korporacyjnego w regionie EMEA, powiedział: "Wysokość marż ustabilizowała się w ostatnim kwartale pomimo systematycznie rosnącej podaży finansowania dłużnego na większości rynków europejskich. To z kolei przyspieszyło akceptację coraz większego ryzyka przez wielu kredytodawców".

Mike Morrison, partner w firmie Cushman & Wakefield, dział ds. finansowania korporacyjnego w regionie EMEA, powiedział: "Kredytodawcy twardo rywalizują między sobą o atrakcyjne aktywa wysokiej jakości, a obecnie także o nieruchomości w lokalizacjach i sektorach, które nie były atrakcyjne jeszcze 6-12 miesięcy temu. Ten trend zaobserwowaliśmy w transakcjach, w którym uczestniczyliśmy od początku roku".

Źródło: Cushman & Wakefield

Udostępnij artykuł: