Wzrost PKB spowolni do 4% w 2019 r i do 3,5% w 2020 r.

Gospodarka

Tempo wzrostu PKB spowolni do 4% w 2019 roku, a następnie do 3,5% w 2020 roku, prognozuje Scope Ratings.

Drewaniany wykres i strzałka rosnący w górę
Fot. stock.adobe.com/Philip Steury

Tempo wzrostu PKB spowolni do 4% w 2019 roku, a następnie do 3,5% w 2020 roku, prognozuje Scope Ratings.

Wzrost #PKB spowolni do 4% w 2019 r i do 3,5% w 2020 r. - ocenia #ScopeRatings

"Scope oczekuje, że wzrost Polski (A+/Stable) spowolni do 3,5% w 2020 roku, poniżej swojego potencjalnego tempa 3,9%, a w tym roku wyniesie ok. 4% po wzroście 5,1% w 2018 roku" - czytamy w raporcie.Na początku listopada br. Scope potwierdził długoterminowy rating w walucie obcej i lokalnej na poziomie A+ z perspektywą stabilną z uwagi na silny wzrost ekonomiczny, wiarygodne ramy w polityce fiskalnej i monetarnej, adekwatne zabezpieczenia zewnętrzne i silny system bankowy.- Oczekiwana zmiana tempa wzrostu polskiej gospodarki wobec długotrwałego trendu - PKB rosło o 3,5% średniorocznie pomiędzy 2009-2018 - odzwierciedla ograniczenia możliwości gospodarki, zbliżanie się do standardów życia zachodnich krajów UE wraz ze spadającym popytem ze strony głównych partnerów handlowych, który tylko powoli filtruje polską gospodarkę - powiedział analityk Scoper Jakob Suwalski.

Poziom inwestycji prywatnych w Polsce niższy niż w innych krajach

Agencja podkreśliła, że w porównaniu do innych krajów regionu CEE narodowe oszczędności oraz poziom inwestycji prywatnych jest niższy."Niska stopa oszczędności odzwierciedla niską stopę inwestycji polskiego sektora instytucji niefinansowych, które są zdominowane tendencjami pracochłonnymi bardziej niż kapitałochłonnymi oraz firmami z sektora MŚP" - czytamy dalej.- Pomimo niskich krajowych oszczędności, Polska korzysta na transferze oszczędności zewnętrznych i pozostanie atrakcyjnym miejscem do inwestycji dla prywatnego kapitału zagranicznego z uwagi na rozmiar wewnętrznego rynku, wykwalifikowanej siły roboczej, geografii i rządowych zachęt dla BIZ - ocenił Suwalski. 
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: