Wzrost PKB wyniósł 4,5 proc. rdr w II kw. 2019 r. Drugi szacunek GUS

Gospodarka

Pieniądze i wykresy
Fot. stock.adobe.com/whyframeshot

Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w II kw. 2019 roku o 4,5% r/r wobec 4,7% wzrostu r/r w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując drugie szacunki tych danych.

Wg wstępnych szacunków #PKB (niewyrównany sezonowo, w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) w II kw. 2019 r. był realnie wyższy o 4,5% (r/r). #GUS #statystyki #gospodarka @GUS_STAT

Według szybkiego szacunku (opublikowanego w połowie sierpnia), wzrost PKB w tym ujęciu w II kw. br. wyniósł 4,4%.

„Rewizja spowodowana jest uwzględnieniem pełniejszych informacji kwartalnych do wstępnego szacunku PKB w stosunku do opublikowanego w dniu 14 sierpnia szybkiego szacunku dla II kwartału” – czytamy w dzisiejszym komunikacie.

„W II kwartale PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 0,8% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,2%” – czytamy dalej. Według szybkiego szacunku wzrost w tym ujęciu w II kw. br. wyniósł 4,1% r/r.

W ujęciu niewyrównanym sezonowo w II kw. 2019 r. popyt krajowy wzrósł o 4,8% wobec wzrostu o 4,2% w I kw. 2019 r.

Czytaj także: Fitch podtrzymał prognozy wzrostu PKB Polski. Jak szybko będzie rosła nasza gospodarka?

Spożycie ogółem w II kw. br. wzrosło o 4,1% (w ujęciu niewyrównanym sezonowo), w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych – o 4,4%, publiczne – o 3,4% (w I kw. 2019 r. wzrost odpowiednio: +4,4%, +3,9%, +6,4%), podał też Urząd.

Akumulacja brutto zwiększyła się (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 7,5% w II kw. 2019 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 9% (wobec wzrostu akumulacji o 3,2% oraz nakładów brutto na środki trwałe o 12,6% kwartał wcześniej).

Wzrost importu i eksportu

Eksport wzrósł (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 3,9% w II kw. 2019 r (wobec 5,9% wzrostu w I kw. 2019 r.), zaś import wzrósł o 4,3% w II kw. 2019 r (wobec 5% wzrostu w I kw. 2019 r.), podał też Urząd.

Wartość dodana brutto (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) wzrosła o 4,4% wobec wzrostu o 4,6% w I kw. 2019 r.

Minister Emilewicz oczekuje znaczącego przyspieszenia inwestycji w II poł. 2019 r.

W drugiej połowie roku nastąpi znaczące przyspieszenie inwestycji przedsiębiorstw, co potwierdzają już pierwsze dane w przemyśle i budownictwie, uważa minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

„Wg szacunku GUS, Produkt Krajowy Brutto w II kw. 2019 r. wzrósł o 4,5% (korekta szybkiego szacunku o +0,1 pkt proc.). To bardzo dobry wynik – Polska znajduje się w czołówce krajów UE pod względem wzrostu gospodarczego, utrzymując kolejny kwartał stabilny i wysoki poziom dynamiki rozwoju (w I połowie roku PKB wzrósł o 4,6%). Korzystne parametry wzrostu gospodarczego Polski dają wyraźną podstawę do oczekiwania, iż roczny wzrost PKB w 2019 r. osiągnie poziom 4,5%” – napisała Emilewicz w komentarzu do danych GUS.

Czytaj także: Polska na ścieżce spowalniającego wzrostu gospodarczego >>>

Dodała, że dynamikę PKB silnie wspierały nakłady brutto na środki trwałe (inwestycje).

„Wzrost w II kwartale wyniósł 9%, a w I połowie roku osiągnął 10,5% r/r. Co szczególnie cieszy, to fakt, iż właśnie sektor przedsiębiorstw generuje znaczące nakłady inwestycyjne. Wzrost inwestycji przedsiębiorstw niefinansowych w I połowie roku osiągnął 19% (r/r). Oczekujemy, że przyspieszenie inwestycji będzie bardzo widoczne w II połowie roku, co potwierdzają już pierwsze dane w przemyśle i budownictwie” – prognozuje minister.

Emilewicz podkreśliła, że silnie rosnące wynagrodzenia, ale także dochody dyspozycyjne na osobę w gospodarstwie domowym skutkują wzmożonymi wydatkami konsumpcyjnymi. Wzrost konsumpcji wyniósł w II kwartale 4,4% r/r, a w I połowie roku osiągnął 4,2%.

„Tym samym gospodarka Polski pozostaje odporna na negatywne zjawiska otoczenia gospodarczego, a aktywność inwestycyjna przedsiębiorców nie pozostawia wątpliwości o ich sprawności biznesowej i gotowości do dalszego, dynamicznego rozwoju” – podsumowała minister.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: