Wzrost płatności polskimi kartami Visa o ponad jedną czwartą

Tylko u nas

W minionym roku sprawozdawczym Visa Europe (do końca września 2014 r.) system Visa odnotował w Polsce duże postępy w zakresie użytkowania kart Visa do płacenia i ograniczania w ten sposób roli nieefektywnej gotówki. W porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym wartość płatności kartami Visa wydanymi przez polskie banki wzrosła o 17,3%, a ich liczba o 26,5%. Visa Europe przewiduje dalsze szybkie wypieranie gotówki w obecnym roku dzięki nasileniu działań zwiększających skalę transakcji bezgotówkowych, w tym zacieśnianiu współpracy z detalistami oraz szerokiemu wdrażaniu wspólnie z bankami członkowskimi innowacyjnych rozwiązań płatniczych. Prace nad rozwojem płatności mobilnych Visa prowadzi już 9 banków, a 13 pracuje nad dalszym rozwojem portfela elektronicznego V.me by Visa.

W okresie 12 miesięcy do września 2014 r. liczba płatności dokonanych polskimi kartami Visa zbliżyła się do 1,1 mld. Wartość płatności kartami Visa wzrosła o 17,3%, osiągając równowartość 21,4 mld euro, a całkowita wartość transakcji (łącznie płatności i wypłaty z bankomatu) zwiększyła się o 8,9% do 66 mld euro. Szybko rozwijały się także płatności polskimi kartami Visa w handlu internetowym – ich łączna liczba osiągnęła 20,5 mln (wzrost o 32%), a wartość 959 mln euro (wzrost o 26,8%).

„Jesteśmy zadowoleni z postępującego rozwoju płatności kartowych w Polsce. Mamy jednak świadomość, że banki – z którymi blisko współpracujemy – odnotowały duży spadek przychodów z tytułu opłat interchange. Dlatego coraz mocniej współdziałamy w zakresie rozwoju ich biznesu, wspólnie dostosowując się do nowej rzeczywistości m.in. poprzez działania przyśpieszające budowę skali obrotu bezgotówkowego, zarówno w sklepach „fizycznych”, jak i w internecie, takie jak rozwój sieci akceptacji, w tym wygodnych płatności zbliżeniowych, promocję używania kart w ich funkcji płatniczej i dostarczanie innowacyjnych produktów płatniczych dla klientów banków” – powiedziała Małgorzata O’Shaughnessy, dyrektor zarządzająca regionem Europy Środkowo-Wschodniej, Visa Europe.

„Wysiłki podjęte wspólnie z bankami, agentami rozliczeniowymi i detalistami na rzecz zastąpienia nieefektywnej gotówki płatnościami kartą przynoszą zamierzony skutek. Transakcje bezgotówkowe stanowią już 67% wszystkich transakcji polskimi kartami Visa” – dodała Małgorzata O’Shaughnessy.

Przykładem kampanii marketingowych oraz inicjatyw promocyjnych podejmowanych z największymi detalistami  jest Promocja upominkowa, przeprowadzona w 2014 r. wspólnie z siecią stacji BP. Intensywne działania skierowane zostały także do osób dokonujących zakupów on-line – zrealizowano m.in. kampanię edukacyjną i dwie wspólne promocje z serwisem Allegro.

Istotne znaczenie dla wzrostu płatności kartami Visa w 2014 r. miała kontynuacja działań na rzecz rozwoju sieci akceptacji, wspieranych przez banki. W ramach Programu Małych Miast, który skupia się na małych miejscowościach i obszarach wiejskich, w ub. roku zainstalowano ponad 35 tys. terminali POS u przeszło 25 tys. detalistów. Niższe opłaty interchange skłoniły do rozpoczęcia akceptacji kart m.in. największą sieć detaliczną w kraju, Biedronkę. Obecnie łączna liczba terminali POS na polskim rynku osiągnęła 400 tys., z czego ponad 75% przyjmuje płatności zbliżeniowe – zarówno kartami, jak i mobilne.

Ważną częścią strategii Visa jest wprowadzanie wspólnie z bankami członkowskimi innowacji. W 2014 r. tworzone były podwaliny pod masowe wdrożenia płatności mobilnych i portfela V.me by Visa. W grudniu ub. r. zostały udostępnione klientom mobilne płatności zbliżeniowe Visa wykorzystujące tzw. bezpieczny element na karcie SIM. Z kolei 9 banków pracuje nad udostępnieniem takich płatności opartych o chmurę i technologię Host Card Emulation. Portfel elektroniczny V.me by Visa od kwietnia 2014 r. jest oferowany przez ING Bank Śląski, a sieć akceptacji usługi obejmuje już detalistów odpowiedzialnych za niemal 45% obrotów w polskim e-handlu. Nad udostępnieniem rozwiązania pracuje już kolejnych 12 banków. Wszystkie banki zaangażowane w rozwój V.me by Visa odpowiadają łącznie za wydawnictwo ponad 85% kart Visa w Polsce.

Wdrażanie w Polsce nowych, innowacyjnych usług jest możliwe dzięki sukcesywnie rozbudowywanej w ostatnich latach przez Visa bezpiecznej europejskiej platformie do przetwarzania danych transakcji dokonywanych kartami Visa zarówno w środowisku „fizycznym”, jak i w internecie. Ta platforma jest już efektywnie wykorzystywana przez polskie banki, m.in. do rozliczeń transakcji krajowych. W oparciu o tę platformę Visa Europe skutecznie, bezpiecznie i efektywnie kosztowo przetworzyła w ostatnim roku sprawozdawczym 950 mln płatności w Polsce. System ten funkcjonuje ze 100-procentową dostępnością w całej Europie nieprzerwanie od maja 2007 r.

„W 2015 r. Visa Europe będzie kontynuować swoją strategię szybkiego rozwoju skali obrotu bezgotówkowego w Polsce oraz wdrażania i rozwijania innowacyjnych rozwiązań płatniczych. Na kolejny poziom przeniesiemy także naszą współpracę z detalistami. W połowie roku w Polsce uruchomiona zostanie platforma kontekstowych ofert powiązanych z kartami, która pozwoli dostarczać konsumentom – za ich zgodą – dedykowane, spersonalizowane oferty odpowiadające ich zachowaniom zakupowym” – zapowiada Małgorzata O’Shaughnessy. „Jestem przekonana, że obecny rok będzie bardzo dobry dla rozwoju płatności systemu Visa w kraju a Polska pozostanie jednym z najbardziej innowacyjnych rynków płatniczych w Europie” – podsumowuje szefowa regionu, którego centrala znajduje się w Warszawie.

150127.visa.01.600x400

Visa w Europie

Prezes Visa Europe, Nicolas Huss, powiedział: „Żyjemy w bardzo interesujących z punktu widzenia płatności czasach, a rok bieżący zapowiada się jako okres ogromnych możliwości. Będziemy dalej zdobywać nowe obszary zajęte dotąd przez płatności gotówkowe, które wciąż jeszcze stanowią 70% ogółu transakcji płatniczych w Europie. Będziemy korzystać z wszechobecności technologii cyfrowych w naszym otoczeniu dla rozwoju rozwiązań płatniczych nowej generacji. I co najważniejsze, będziemy dalej polepszać jakość usług na rzecz detalistów i konsumentów, czyniąc płatności prostszymi, bardziej „inteligentnymi” i bezpiecznymi niż kiedykolwiek dotąd.

Realizacja naszej wizji oparta jest na mocnych podstawach. Wyniki finansowe osiągnięte w 2014 r. — gdy przychody brutto wzrosły o 9% w skali roku — okazały się najlepsze w całej naszej historii. Dzięki temu możemy przysparzać niemałych korzyści naszym instytucjom członkowskim — bankom i dostawcom usług płatniczych — zarówno jako udziałowcom, jak i jako klientom naszej organizacji. Wyniki te dowodzą również, że nasza marka, skala działalności, zasięg, niezawodność i bezpieczeństwo to czynniki przyciągające najlepszych partnerów do współpracy na rzecz przekształcania sposobów dokonywania i otrzymywania płatności.

Ogromne znaczenie ma dla nas współpraca z detalistami. Uważamy, że nadszedł już czas, żeby wyjść poza dyskusje o stawkach opłat w kierunku bardziej konstruktywnych działań. Nadchodzi czas regulacji opłat interchange, co według szacunków Komisji Europejskiej przyniesie europejskim detalistom oszczędności rzędu 6 mld euro. Visa Europe inwestuje w rozwój nowych rozwiązań płatniczych ponad 200 mln euro rocznie. Gdyby detaliści przeznaczyli na inwestycje jedynie niewielką cząstkę oszczędności z obniżki interchange, wówczas moglibyśmy wspólnie osiągnąć znaczący postęp w dostarczaniu klientom coraz bardziej pozytywnych doświadczeń zakupowych”.

Jak wskazują wyniki za rok sprawozdawczy kończący się we wrześniu 2014 r., w Europie zostało wydanych ponad 500 mln kart Visa — czyli średnio jedna na każdego dorosłego mieszkańca — z czego ponad 100 mln to karty zbliżeniowe. Kartami Visa jest już opłacane jedno z każdych 6 euro wydawanych w Europie na konsumpcję. Płatności bezgotówkowe kartami Visa w punktach handlowo-usługowych przekroczyły wartość 1,5 bln euro (1 500 mld euro) — odnotowując wzrost o 9,4% w porównaniu z 2013 r. — przy liczbie transakcji na poziomie 37 mld. Całkowita wartość transakcji z użyciem kart Visa (obejmująca również wypłaty z bankomatów) przekracza już 2 bln euro. W handlu elektronicznym wydatki użytkowników kart Visa w całej Europie wzrosły o 17% do poziomu 280 mld euro.

Źródło: Visa Europe

 

Udostępnij artykuł: