Wzrost światowych aktywów funduszy

Finanse i gospodarka

W czwartym kwartale ubiegłego roku aktywa funduszy inwestycyjnych na całym świecie wzrosły do 36,94 bilionów euro na koniec grudnia 2015, co oznacza wzrost w skali roku o 12 proc, zaś światowy bilans wpłat i umorzeń był ponad dwukrotnie wyższy i wyniósł w czwartym kwartale aż +579 mld euro, w porównaniu do +230 mld euro w trzecim kwartale.

W czwartym kwartale ubiegłego roku aktywa funduszy inwestycyjnych na całym świecie wzrosły do 36,94 bilionów euro na koniec grudnia 2015, co oznacza wzrost w skali roku o 12 proc, zaś światowy bilans wpłat i umorzeń był ponad dwukrotnie wyższy i wyniósł w czwartym kwartale aż +579 mld euro, w porównaniu do +230 mld euro w trzecim kwartale.

160325.wzrost.01Źródło: EFAMA (European Fund and Asset Management Association)

Fundusze akcji pozyskały netto +174 mld euro, w porównaniu do +78 mld euro w trzecim kwartale. Fundusze obligacji zanotowały sprzedaż netto w wysokości +32 mld euro, w stosunku do odpływów w wysokości -21 mld euro w poprzednim kwartale. Sprzedaż funduszy zrównoważonych to +120 mld euro netto, w porównaniu z odkupieniami -33 mld euro w trzecim kwartale.

- w szerszej skali, wychodząc poza nasz kraj, widać spore zakupy w funduszach akcyjnych. Można wnioskować, że inwestorzy dostrzegają duży potencjał wzrostu w tym obszarze. Również fundusze mieszane cieszyły się niemałym powodzeniem. Świadczy to o sporej dojrzałości uczestników funduszy, którzy mimo nienajlepszych wyników makro coraz chętniej korzystają z bardziej ryzykownych strategii - mówi prof. dr hab. Marcin Dyl, Prezes zarządy IZFiA.

Sprzedaż funduszy rynku pieniężnego również wzrosła z +181 mln euro w trzecim kwartale 2015 roku do +215 mld euro w czwartym kwartale.

Ogółem w 2015 roku, fundusze inwestycyjne na całym świecie odnotowały sprzedaż netto 
w wysokości +1 969 mld euro, w porównaniu z +1 532 mld euro w 2014 r.

Według struktury rynku światowego na koniec 2015 roku aktywa funduszy akcyjnych stanowiły 
40 procent a fundusze obligacji 20 proc. wszystkich aktywów funduszy inwestycyjnych na całym świecie. Spośród pozostałych aktywów fundusze rynku pieniężnego reprezentowały 13 proc., a udział aktywów funduszy mieszanych / zrównoważonych to 18 proc.

160325.wzrost.02

Największy udział w światowym rynku funduszy inwestycyjnych tradycyjnie należy do Stanów Zjednoczonych (48,4%). Pozostałe największe udziały ma Europa (33,2%), Australia (3,8%), Japonia (3,3%), Chiny (3,1%), Kanada (2,9 %), Brazylia (2,8%), Rep. Korei (0,9%), Indie (0,4%) i RPA (0,4%).

Ewa Madej

Udostępnij artykuł: