Wzrost wolumenów Citi Handlowy

Bankowość

W 2015 rok Citi Handlowy wypracował zysk na poziomie 626 mln zł. Pomimo wymagających warunków rynkowych, czyli rekordowo niskich stop procentowych, kwestii interchange oraz rosnących opłat ostrożnościowych (dodatkowa wpłata na rzecz wypłaty środków klientom-deponentom SK Banku oraz dodatkowa wpłata na rzecz BFG ) bank zachował silną i bezpieczną pozycję kapitałową z poziomem Tier 1 równym 17,1%, wyższym niż średnia dla sektora (14,3% - dane za trzeci kwartał). Podobnie na wysokim poziomie utrzymana została efektywność banku, plasująca Citi Handlowy znacznie powyżej wyników sektora: ROTE na poziomie 12,5 %, ROE -10%, a ROA - 1,3 %. Pozostałe kluczowe wskaźniki takie jak wskaźnik kredytów do depozytów (61%) oraz NPL (3,2%) potwierdzają gotowość Banku na wspieranie planów rozwoju i inwestycji swoich klientów. Zgodnie z deklarowanym na początku roku planem, Bank odnotował wzrost wolumenów kredytowych klientów instytucjonalnych o 9% r./r. oraz detalicznych o 5% r./r.

W 2015 rok Citi Handlowy wypracował zysk na poziomie 626 mln zł. Pomimo wymagających warunków rynkowych, czyli rekordowo niskich stop procentowych, kwestii interchange oraz rosnących opłat ostrożnościowych (dodatkowa wpłata na rzecz wypłaty środków klientom-deponentom SK Banku oraz dodatkowa wpłata na rzecz BFG ) bank zachował silną i bezpieczną pozycję kapitałową z poziomem Tier 1 równym 17,1%, wyższym niż średnia dla sektora (14,3% - dane za trzeci kwartał). Podobnie na wysokim poziomie utrzymana została efektywność banku, plasująca Citi Handlowy znacznie powyżej wyników sektora: ROTE na poziomie 12,5 %, ROE -10%, a ROA - 1,3 %. Pozostałe kluczowe wskaźniki takie jak wskaźnik kredytów do depozytów (61%) oraz NPL (3,2%) potwierdzają gotowość Banku na wspieranie planów rozwoju i inwestycji swoich klientów. Zgodnie z deklarowanym na początku roku planem, Bank odnotował wzrost wolumenów kredytowych klientów instytucjonalnych o 9% r./r. oraz detalicznych o 5% r./r.

- W tym roku intensywnie rozwijaliśmy biznes klientowski. Postawiliśmy na wzrost wolumenów i zgodnie z przedstawionymi na początku roku deklaracjami odnotowaliśmy tutaj zapowiadane wzrosty. Wspieraliśmy kluczowe inwestycje naszych klientów. Potwierdziliśmy swój status zaufanego partnera w konkursie Ministerstwa Finansów na Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych. I wreszcie włączyliśmy do naszego globalnego programu Emerging Market Champions kolejnych narodowych czempionów oraz zagraniczne firmy inwestujące w Polsce. Zainwestowaliśmy też w rozwój mobilnych rozwiązań. Pod koniec roku wprowadziliśmy nową aplikację bankowości mobilnej. Wcześniej wprowadziliśmy tzw. "chmurę" w dystrybucji bankowości detalicznej opartą o mobilnych doradców i mobilne narzędzia sprzedażowe. Rok w bankowości detalicznej zamknęliśmy z kolei rewolucyjną ofertą bankowości prywatnej, która otwiera klientów na inwestycje w rynki zagraniczne, dodaje Prezes, Pomimo trudnych warunków rynkowych i rosnących obciążeń, podtrzymujemy realizację strategii bezpiecznego i stabilnego banku, który rośnie w kluczowych dla siebie obszarach. Takie podejście do bankowości pozwala nam na konsekwencję w realizacji polityki dywidendowej - podsumowuje 2015 rok Sławomir S. Sikora, prezes Citi Handlowy.

Źródło: Citi Handlowy

Udostępnij artykuł: