Wzrostowe prognozy dla rynków kredytowych

Bankowość / Raporty

Wartość indeksu Pengab utrzymała się na poziomie zbliżonym do zeszłego miesiąca, wynosi 25,1 punktu, czyli o 1,1 więcej niż w styczniu tego roku. Poprawę koniunktury odnotowano w obszarze banków spółdzielczych i z przewagą kapitału krajowego. Skumulowany wskaźnik ocen wynosi 19,2 p. i w stosunku do wyniku ze stycznia jest niższy o 3,9 p. Skumulowany wskaźnik prognoz wzrósł z 24,9 do 31,0 p. (o 6,1 p.).

Poprawę sytuacji ekonomicznej odnotowano w jednej trzeciej badanych placówek bankowych. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (WOKKB), wzrósł w porównaniu z wynikiem ze stycznia o 0,8 p. i wynosi obecnie 24,6 p. Poprawy w tym zakresie spodziewa się ponad jedna trzecia badanych.

Aby zobaczyć w całości Monitor Bankowy kliknij tutaj.

Monitor Bankowy 02/2012

Udostępnij artykuł: