Wzrosty na giełdach i kursy walut zależne od nastrojów inwestorów

Finanse i gospodarka

Wszystkie opublikowane dziś wskaźniki zaufania dla Eurolandu (w gospodarce, w przemyśle i wśród konsumentów) potwierdziły wyraźny jego spadek w kwietniu.

Wszystkie opublikowane dziś wskaźniki zaufania dla Eurolandu (w gospodarce, w przemyśle i wśród konsumentów) potwierdziły wyraźny jego spadek w kwietniu.

Wskaźnik zaufania w przemyśle spadł do poziomu -9 z -7, osiągając 25-miesięczne minima. Wskaźnik zaufania w gospodarce obniżył się do najniższego poziomu od grudnia, spadając do 92,8 z poziomu 94,5. Wskaźnik zaufania konsumentów zanotował natomiast spadek z -19,1 do wartości -19,9.

Załączony wykres ewidentnie przedstawia skurczenie się wszystkich 3 wskaźników zaufania oraz ich relację ze wskaźnikiem wzrostu PKB Strefy euro. "Niższe szczyty" na wykresie EUR/USD mówią same za siebie.

Zderzenie zwolenników programów oszczędnościowych i wspierania wzrostu gospodarczego już spowodowało zamęt polityczny w Holandii. Wydarzenie to wywołało także spór pomiędzy rządem Hiszpanii i autonomicznymi regionami tego kraju.

Tymczasem, francuski kandydat na prezydenta Francois Hollande składa przyrzeczenie, iż w przypadku zwycięstwa w drugiej turze wyborów doda pakt "wzrostu" do obecnej Strefy euro. Pomimo, iż Niemcy nalegają, aby nie renegocjować nowego traktatu dotyczącego dyscypliny fiskalnej, Hollande oświadcza, że nie ratyfikuje traktatu bez zmian. Nowa propozycja Hollande'a zakłada emisję euroobligacji na rzecz infrastruktury i inwestycji, finansowaną z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a także podatek od inwestycji. To, w jakim stopniu rozbieżności pomiędzy Hollande'em a kanclerz Merkel prowadzą do pogłębienia "impasu północ-południe" w Strefie euro, pozostaje nadal ważnym pytaniem. Przypomnijmy, że w przyszłym miesiącu mija 7 lat od kiedy Francja i Holandia odrzuciły ważne unijne referendum, co spowodowało ograniczenie zaufania do Strefy euro. Wydarzenie to wywołało spadek kursu EUR/USD o 10%.

FOMC zależny od danych o zatrudnieniu

Reakcja inwestorów na oświadczenie amerykańskiego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) była najsłabsza od dłuższego czasu. Nastąpiły drobne zmiany związane z przejściem dwóch członków FOMC z obozu tych, którzy optują za zaostrzeniem polityki monetarnej w 2016 r., do tych, którzy oczekują zaostrzenia już w 2014 r. Jednak rynki nie wykazały dużej reakcji, gdyż żadni dodatkowi członkowie nie głosowali za zaostrzeniem kursu w 2012 lub 2013 roku.

Nastąpiła nieznaczna korekta w górę dotycząca prognoz dla amerykańskiego PKB, z 2,4% do 2,9% (ze styczniowych 2,2% do 2,7%) oraz niższe prognozy bezrobocia do 7,8% z 8% (ze styczniowych 8,2% do 8,5%), zgodnie z prognozami Rezerwy Federalnej (FED).

Zarówno kwietniowe, jak również majowe raporty dotyczące zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (opublikowane odpowiednio na początku maja i czerwca) będą kluczowe dla zawsze pełnego wydarzeń czerwcowego posiedzenia FOMC. Powinny one rzucić nowe światło na wszelkie decyzje dotyczące zakupu nowych aktywów. Zgodnie z naszymi prognozami, możemy spodziewać się uruchomienia drugiej rundy "Operacji Twist" przez Rezerwę Federalną, co w dłuższym okresie będzie sprzyjać zwyżce dolara, po początkowym spadku jego wartości zaraz po ogłoszeniu planu. Do tego momentu, poziom wsparcia na poziomie 1,31 USD będzie jeszcze raz testowane, a każde wybicie może sygnalizować wybicie do poziomu 1,33 USD.

Złoto nadal utrzymuje się w 4-letnim trendzie ze wsparciem na poziomie 1620 dolarów za uncję. Jest to połączenie "uprzejmości" dolara amerykańskiego, który notuje straty, oraz niezmienionej polityki monetarnej FED, z ostatnimi danymi opublikowanymi przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, mówiącymi o bieżących zakupach złota i dostarczającymi świeże wsparcie dla cen kruszcu.

crude testuje obecnie poziom oporu z 1 marca na poziomie 104,2 USD. Zamknięcie powyżej tego poziomu może sygnalizować nowy cel na poziomie 106,0 USD. Wykres tygodniowy nadal przedstawia formację głowy i ramion z wsparciem (prawe ramię) na poziomie 98 USD, stanowiące podstawę wzrostu w kierunku 114-115 USD.

Ashraf Laidi
główny strateg
City Index

Udostępnij artykuł: