X Dzień Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich w MOCAK-u

Finanse i gospodarka

Dla odwiedzających MOCAK przygotowano wiele atrakcji. Wstęp na wszystkie wystawy w tym dniu jest bezpłatny, także na warsztaty i oprowadzania.

Dla odwiedzających MOCAK przygotowano wiele atrakcji. Wstęp na wszystkie wystawy w tym dniu jest bezpłatny, także na warsztaty i oprowadzania.

W Dniu Otwartych Drzwi zwiedzający zostaną obdarowani upominkami - co 25. z nich otrzyma jedną publikację MOCAK-u. MOCAK Bookstore przez cały dzień oferuje 10% zniżki na wydawnictwa własne, a każdy zakup powyżej 100 zł gratyfikowany będzie małym prezentem. MOCAK Cafe będzie udzielał 10-procentowej zniżki na całe menu.

11.00     Oprowadzanie dla dorosłych po wystawie Juliana Opiego Rzeźby, obrazy filmy
12.00     Oprowadzanie dla dzieci po wystawie Juliana Opiego Rzeźby, obrazy filmy
12.00-15.00    Żywe muzeum - warsztaty dla dzieci
12.30     Oprowadzanie dla dorosłych po wystawie Instalacja czy obiekt? Prace z kolekcji MOCAK-u
13.00 oraz 14.00     Oprowadzania dla dzieci po wystawie Juliana Opiego Rzeźby, obrazy filmy
16.00, 17.00 oraz 18.00     Oprowadzanie po Bibliotece Mieczysława Porębskiego

Ostatni goście proszeni są o przybycie do godz. 18.
Uczestnicy proszeni są o pojawienie się przy recepcji głównej na pięć minut przed oprowadzaniem.

Żywe muzeum

W czasie warsztatów powstaną prace inspirowane Kolekcją MOCAK-u oraz wystawą czasową Instalacja czy obiekt?. Chętni będą mogli wziąć udział w konkursie artystycznym. Prace powstałe podczas warsztatów zostaną wyeksponowane w specjalnie przygotowanej na ten dzień galerii. Można dołączyć w dowolnym momencie spotkania. Muzeum zapewnia materiały plastyczne. Wszystkich chętnych, a szczególnie dzieci, zapraszamy do holu głównego Muzeum w godzinach 12-15.

Żywe muzeum - konkurs artystyczny dla dzieci i młodzieży

Zapraszamy dzieci w wieku od 5 do 12 lat do tworzenia prac inspirowanych Kolekcją MOCAK-u oraz wystawą czasową Instalacja czy obiekt?. Prace wykonane w dowolnej formie i technice bądź ich dokładną dokumentację fotograficzną należy dostarczyć do 20 listopada 2014 roku osobiście do recepcji Muzeum, pocztą na adres MOCAK-u z dopiskiem "Dział Edukacji - Konkurs" (liczy się data wpłynięcia pracy do Muzeum) lub mejlowo na adres edukacja@mocak.pl (w przypadku prac wykonanych za pomocą programów komputerowych i zdjęć). Do prac należy dołączyć opis według wzoru: autor/tytuł/data urodzenia/miejsce zamieszkania/telefon kontaktowy opiekuna. Laureaci zostaną wyłonieni podczas podsumowania warsztatów Żywe muzeum (23.11.14, godz. 15). Najciekawsze prace będą eksponowane na wystawie z okazji Dnia Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich (23.11.14) oraz w galerii internetowej. Laureaci konkursu otrzymają bezpłatny bilet wstępu na wybraną lekcję muzealną.

Źródło: Muzeum sztuki współczesnej w Krakowie

Udostępnij artykuł: