X Forum Korporacyjne

Bankowość / Finanse i gospodarka / Relacje

8 października w Warszawie odbywa się X Forum Korporacyjne organizowane przez Związek Banków Polskich i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. O perspektywach zmian w dostępie do finansowania przedsiębiorców w Polsce na tle zmian w Europie będą debatować bankowcy, przedsiębiorcy oraz politycy i instytucje publiczne odpowiedzialne za wsparcie rozwoju.

8 października w Warszawie odbywa się X Forum Korporacyjne organizowane przez Związek Banków Polskich i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. O perspektywach zmian w dostępie do finansowania przedsiębiorców w Polsce na tle zmian w Europie będą debatować bankowcy, przedsiębiorcy oraz politycy i instytucje publiczne odpowiedzialne za wsparcie rozwoju.

W Forum uczestniczą między innymi: p. Richard Pelly, prezes Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, wiceministrowie gospodarki i finansów, pp. Dariusz Bogdan i Dariusz Daniluk, wiceprezes Narodowego Banku Polskiego p. prof. Witold Koziński oraz prezesi i wiceprezesi organizacji pracodawców i izb gospodarczych a także liczni eksperci. W Forum biorą także udział prezesi banków, firm leasingowych oraz przedsiębiorców i organizacji przemysłu.

 

forum.01.420x

Forum organizowane jest pod honorowym patronatem Ministerstw Gospodarki, Finansów i Rozwoju Regionalnego. Fora Korporacyjne Związku Banków Polskich mają na celu zarówno ułatwienie dialogu pomiędzy bankami a przedsiębiorcami jak i charakter informacyjno-edukacyjny. O wpływie na dostęp do kredytu dla firm wielu wprowadzanych lub planowanych zmian przedsiębiorcy wiedzą niewiele.

 

forum.02.420x

Zaostrzone wymogi kapitałowe, ograniczenia dla akcji kredytowej w obcej walucie, zabezpieczenia antycykliczne i ograniczenia dla dźwigni finansowej to tylko niektóre ze zmian które w najbliższych latach wpłyną na zdolność banków do finansowania biznesu. Celem jest wzmocnienie stabilności systemu finansowego oraz uniknięcie powtórki z ostatniego kryzysu. Z drugiej strony pojawiają się obawy o wstrzymanie dynamiki rozwoju państw członkowskich UE i zagrożenie załamania konkurencyjności rynków unijnych.

 

forum.03.420x

W ramach tegorocznego forum, dyskusja między bankowcami i przedsiębiorcami będzię koncentrowala się wokół odpowiedzi na pytania:

  • Dokąd zmierza polska i unijna gospodarka- rozwój czy stagnacja ? Czy w Europie budujemy bezpieczeństwo kosztem konkurencyjności?

  • Jaki jest aktualny i prognozowany stan dostępu do finansowania dla dużych i małych przedsiębiorców?

  • Jak zmiany regulacyjne, o których mowa w tym i w przyszłym roku wpłyną na dostępność kredytu dla firm ? Komu będzie trudniej o kredyt? Gdzie szukać wtedy alternatywy?

  • Czy po wejściu w/ż tych wszystkich zmian, łatwiej będzie przedsiębiorcy o kredyt w dużym banku czy w małym, np. spółdzielczym?

  • Czy i jak uruchamiane właśnie w Polsce instrumenty inżynierii finansowej UE wpłyną na dostępność kredytu? Jaka będzie rola instrumentów zwrotnych dla biznesu w przyszłym okresie budżetowym UE (2014-2020)? Czy banki komercyjne zostaną włączone do systemu wsparcia w tym okresie co najmniej w podobny sposób jak obecnie (CIP, PO)?

  • Czy polski przedsiębiorca jest lepszym czy gorszym odbiorcą i źródłem informacji gospodarczej niż jego koledzy zagranicą?

  • Jakie są najważniejsze wyzwania dla procedur oceny ryzyka związanego z kontaktami biznesowymi z danym podmiotem gospodarczym w najbliższym czasie?

  • Czy była lub jest potrzeba zmiana w przepływie informacji kredytowej i sposobie komunikacji z klientami w polskich bankach po doświadczeniach ostatniego kryzysu i jego skutków? Jeśli tak- jakich zmian?

  • W jaki sposób sektor publiczny próbuje uzupełniać niedoskonałości lub braki w rynku informacji na linii przedsiębiorcy-otoczenie finansowe biznesu ? Czy ta forma jest doceniana przez rynek i jakie plany rozwojowe?

forum.04.420x

Partnerami strategicznymi tegorocznego Forum Korporacyjnego są: Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Biuro Informacji Kredytowej oferujące bankom i przedsiębiorcom wsparcie w zakresie procesów finansowania.

 

forum.05.420x

Udostępnij artykuł: