X Jubileuszowy Kongres Finansowania Nieruchomości: „Teraz albo nigdy – efekty dziewięciu lat dyskusji o polskim mieszkalnictwie”

Polecamy

X Kongres Finansowania Nieruchomości odbędzie się w dniach 28-29 listopada 2013 r. w Hotelu Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim.

X Kongres Finansowania Nieruchomości odbędzie się w dniach 28-29 listopada 2013 r. w Hotelu Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim.

Jubileuszowy charakter Kongresu skłania do podsumowań, zwłaszcza że wiele projektów i idei omawianych na forum Kongresu w jego dziesięcioletniej historii przełożyło się na szereg propozycji konkretnych rozwiązań. W bieżącym roku obserwujemy kumulację projektów rządowych, inicjatyw parlamentarnych oraz regulacji nadzorczych, które mogą zasadniczo zmienić kształt polskiego sektora finansowania nieruchomości.

Jubileuszowy charakter Kongresu skłania do podsumowań, zwłaszcza że wiele projektów i idei omawianych na forum Kongresu w jego dziesięcioletniej historii przełożyło się na szereg propozycji konkretnych rozwiązań. W bieżącym roku obserwujemy kumulację projektów rządowych, inicjatyw parlamentarnych oraz regulacji nadzorczych, które mogą zasadniczo zmienić kształt polskiego sektora finansowania nieruchomości.

W trakcie dwóch dni obrad  Kongresu dyskutować będziemy o:

  • roli państwa w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych obywateli w kontekście programów rządowych ("Rodzina na Swoim", "Mieszkanie dla Młodych", Fundusz Mieszkań na Wynajem)
  • ostatecznym kształcie nowego instrumentu monetyzacji nieruchomości - odwróconym kredycie hipotecznym
  • inicjatywach wspierających oszczędzanie na potrzeby mieszkaniowe (kasy oszczędnościowo-budowlane, projekt nowelizacji ustawy o CIT i PIT zwalniającym odsetki od oszczędności na cele mieszkaniowe z "podatku Belki")
  • nowych rozwiązaniach zapewniających długoterminowe finansowanie kredytów hipotecznych (sekurytyzacja, nowa pozycja banków hipotecznych)
  • ułatwieniach w procesie budowy i kredytowania nieruchomości (propozycje zmian w prawie budowlanym, prace nad elektronicznym wnioskiem o wpis hipoteki)
  • nowej formie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych obywateli - mieszkaniach na wynajem

Każdy uczestnik X Jubileuszowego Kongresu Finansowania Nieruchomości otrzyma specjalne, okolicznościowe świadectwo potwierdzające udział w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Podczas tegorocznej edycji Kongresu po raz drugi przyznane zostaną Nagrody Kwartalnika "Finansowanie Nieruchomości" SZKLANE DOMY.

Szczegółowe informacje na temat Kongresu, warunki finansowe uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są stronie internetowej Kongresu pod adresem www.housingfinancecongress.eu

Kontakt w sprawie X Kongresu:
Michał Wydra, Sekretarz Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości ZBP
tel. 22/ 48 68 129
e-mail: mwydra@zbp.pl

Marta Polkowska, Specjalista w Zespole Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych ZBP
tel. 22/ 48 68 137
e-mail: marta.polkowska@zbp.pl

Udostępnij artykuł: