X-Trade Brokers Dom Maklerski odwoła się od potężnej kary nałożonej przez KNF

Z rynku

X-Trade Brokers Dom Maklerski (X-Trade Brokers DM) zamierza odwołać się od kary w wysokości 9,9 mln zł nałożonej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)

X-Trade Brokers Dom Maklerski (X-Trade Brokers DM) zamierza odwołać się od kary w wysokości 9,9 mln zł nałożonej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

#XTradeBrokersDM zamierza odwołać się od kary w wysokości 9,9 mln zł nałożonej przez #KNF

"W ocenie spółki, nałożenie na emitenta kary pieniężnej za wskazane przez Komisję naruszenia jest niesłuszne i nie znajduje potwierdzenia w stanie faktycznym. Komisja odmówiła przeprowadzenia dowodów wnioskowanych przez spółkę (w tym z opinii biegłego) i nie uwzględniła złożonych przez spółkę raportów niezależnych ekspertów. Działając w interesie spółki i jej akcjonariuszy, a także kierując się dobrem klientów, spółka zamierza odwołać się od decyzji nadzorcy" - czytamy w komunikacie.18 września KNF jednogłośnie nałożyła na X-Trade Brokers Dom Maklerski karę pieniężną w wysokości 9,9 mln zł, na podstawie art. 167 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 167 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, za istotne naruszenie między innymi art. 83a ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w związku ze świadczeniem usług maklerskich bez uwzględnienia najlepiej pojętego interesu klienta.

X-Trade Brokers DM S.A. prowadzi działalność maklerską i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Jest licencjonowany w ponad 10 krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: