XI Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej

Wydarzenia

Technologia na rzecz biznesu, wsparcie technologiczne back office, perspektywa funkcjonowania bankowości spółdzielczej w obszarze technologii oraz wzrastająca rola fintechów i robotów w bankowości spółdzielczej – to główne obszary tematyczne, które zostaną omówione już 22 maja 2019 r. podczas FORUM TECHNOLOGII BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ.

Podczas dyskusji pragniemy też zwrócić uwagę na wykorzystywanie technologii IT w dodatkowych usługach.

Do udziału w tym wydarzeniu zaprosiliśmy przedstawicieli banków spółdzielczych, banków zrzeszających, firm działających w otoczeniu sektora bankowości spółdzielczej, środowiska naukowego, administracji publicznej oraz SKOK. Spotkanie jest doskonałą okazją do zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami, usługami i produktami dostępnymi i oferowanymi na rzecz banków spółdzielczych. Spotkanie bardzo dobrze wpisuje się w cykl zmian, jakie od kilku lat towarzyszą sektorowi bankowości spółdzielczej w zakresie regulacji, zmian dotychczasowego modelu biznesowego, sprawozdawczości oraz zmian zachodzących w dziedzinie technologii.

Bartłomiej Nocoń„Szybkość i skala zachodzących zmian w świcie cyfrowym jest bez precedensu w porównaniu do całej dotychczasowej historii. Odpowiednie wykorzystanie możliwości jakie dają obecnie nowoczesne technologie powinno istotnie pomóc w dostosowaniu modeli funkcjonowania przyjmowanych strategii działania w biznesie bankowości lokalnej. Umiejętność połączenia już zbudowanych relacji z klientami, zaufanie do sektora z rosnącymi kompetencjami cyfrowymi oraz dostępnymi technologiami może stanowić atut do wzmacniania lokalnych przewag konkurencyjnych dla bankowości spółdzielczej”Bartłomiej Nocoń, Członek Rady Programowej Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej

Więcej informacji na temat wydarzenia oraz rejestracja: www.aleBank.pl/FTBS

Zapraszamy!

Udostępnij artykuł: