XI Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych – podsumowanie pierwszego dnia obrad

Aktualności

Pierwszy dzień obrad XI Kongresu Finansowania Nieruchomości podsumował Prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Jacek Furga. - Program był rzeczywiście bogaty i interesujący - stwierdził Prezes CPBiI - począwszy od wystąpienia Prezesa ZBP Krzysztofa Pietraszkiewicza i jego przekornego stwierdzenia "co robić", skoro od wielu lat mówimy o tym samym i efekty nie są satysfakcjonujące. Czy mamy się rozejść i iść do domów, czy nadal rozmawiać?

Niestety – niektórzy spośród organizatorów podobnych seminariów w Polsce dali za wygraną, ulegając bezwładowi wszechogarniającej biurokracji: – Wielu organizatorów imprez tego typu, które były do tej pory ciekawym forum wymiany informacji dla uczestników rynku nieruchomości – w szczególności mieszkaniowego- przed kilkoma laty podjęło decyzję o niekontynuowaniu pewnych konferencji. Była na przykład bardzo dobra konferencja spalska –  od dwóch lat tego wydarzenia już nie ma. Organizatorzy stwierdzili, że konferencja ta odbywała się przez dwadzieścia lat –  przez te dwadzieścia lat ciągle mówiono o tym samym, do urzędów i władz ustawodawczych co roku zgłaszano te same postulaty, pokazywano te same argumenty i efektów nie widać. Dziś Pan Prezes Jerzy Bańka raczył przypomnieć ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym – to był pomysł Związku Banków Polskich z roku 2001. Mamy rok 2014 – dziś się zastanawiamy, czy coś w ogóle wyjdzie z tego projektu po przyjęciu ustawy w takiej postaci.

Niezależnie od postawy administracji publicznej, troska o kondycję finansowania nieruchomości w Polsce jest również powinnością samych bankowców:  Tutaj jestem w pełni za tym co powiedział Pan Prezes Pietraszkiewicz: mamy obowiązek i musimy o to dbać. Jako Związek Banków Polskich szczególną wagę przywiązujemy do finansowania mieszkalnictwa, to jest bardzo istotny segment działalności całego sektora bankowego. W sposób uporządkowany i konsekwentny od roku 2010 aktualizujemy – jako ZBP – rekomendacje mieszkaniowe, i za każda zmianą – niekoniecznie rządu, ale na pewno osób odpowiedzialnych na tym czy innym stanowisku przesyłamy komplet dokumentów – stwierdził Jacek Furga. – Tym bardziej cieszy mnie wystąpienie naszego gościa, Wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego Andrzeja Raczko. Takich ludzi nam potrzeba, i myślę, że takich ludzi musimy szukać w tych instytucjach – jako partnerów do tego, o czym rozmawiamy teraz – i o czym będziemy rozmawiać jutro. Rzeczywiście – ciekawe wnioski i mnóstwo nowych informacji. To, co do nas dotarło z wystąpienia Pana Andrzeja Raczko, to przesłanie: nie bójmy się finansowania mieszkalnictwa. Kiedyś funkcjonowało – niemodne już dzisiaj – hasło “Budownictwo mieszkaniowe kołem zamachowym gospodarki”. Dziś wielu polityków, urzędników twierdzi: – Skończmy z tym hasłem, to nie jest prawda”. Proszę Państwa, sięgnijmy do historii – to hasło naprawdę działało, i jest szansa aby zadziałało również teraz, w Polsce. Żadna inna gałąź gospodarki tak nie wiąże siły roboczej tak silnie nie korzysta z lokalnych środków i materiałów dostępnych na lokalnych rynkach i nie daje takiej pracochłonności jak budownictwo, jak budowanie mieszkań. To jest szansa dla nas wszystkich – a dla sektora bankowego przede wszystkim – tak Prezes Centrum AMRON podsumował wystąpienie Andrzeja Raczko, przypominając jednocześnie, ze przedstawiciel NBP pozytywnie ocenił koncepcję wprowadzenia w Polsce kas budowlanych.

Zdaniem Jacka Furgi, pierwszy panel przedstawił całkiem nowatorskie odejście do problemu kredytów nieregularnych – i do kredytobiorców, zalegających ze spłatą rat. – To dla nas, Związku Banków Polskich i Centrum Prawa Bankowego i Informacji, nowe wyzwanie – edukacja kredytobiorców i bankowców. Dziś kiedy dłużnik czuje, że ma problem ze spłatą, albo już zalega z pierwszą ratą – jego reakcja jest zazwyczaj taka, ze nie odbiera listów poleconych, nie odbiera połączeń z nieznanych numerów, żeby się nie dowiedzieć, ze został dłużnikiem nieregularnym. On tego kontaktu się boi. (..) Jako Komitet Finansowania Nieruchomości wspólnie z Centrum AMRON (…) myślimy nad koncepcją bankowej platformy nieruchomości – jako pewnej instytucjonalizacji i restrukturyzacji dla całego sektora bankowego, tworzony centralnie przy ZBP. (…) Wniosek jest jeden – odchodzimy od windykacji, szukamy restrukturyzacji, polubownych rozwiązań z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych stron.

141128.furga.01.600x400

Fot. Marzena Stokłosa

Z dużą uwagą przysłuchiwałem się dyskusji prowadzonej przez Prezesa Jerzego Bańkę – stwierdził Prezes CPBiI, nawiązując do przedłużających się prac nad przepisami udrażniającymi emisję listów zastawnych: – Nad nowelizacją ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych pracujemy od sześciu lat. Jeśli ja dzisiaj słyszę, że cały czas jest to w uzgodnieniach – to boję się, ze te pięć grup bankowych, które zdecydowały się na uruchomienie banku hipotecznego, znowu będą kolejnymi “bankami hipotetycznymi”. (…) Odwrócony kredyt hipoteczny – zgadzam się całkowicie z Panem Prezesem Bańką – będzie to benchmark dla rodzin, hasło: “nie chcesz tracić mieszkania dziadków, teściów, rodziców – to o nie zadbaj” – stwierdził Jacek Furga.

– Wreszcie ostatnie wystąpienie Pana Dyrektora Reicha (…) “Profetyzm” – zaskoczył mnie Pan Dyrektor takim filozoficznym podejściem, ale ono znakomicie przekłada się na tematykę, o której mówiłem – zakończył podsumowanie pierwszego dnia obrad Kongresu Prezes Jacek Furga.

Prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji zabrał również głos podczas  wieczornej gali, połączonej z rozdaniem statuetek z okazji 10-lecia AMRON. – Dzisiaj finalizujemy obchody dziesięciolecia funkcjonowania operacyjnego systemu AMRON – przypomniał Prezes Jacek Furga. – Obecnie AMRON to największa i jedyna międzybankowa baza informacji o cenach i wartościach nieruchomości. Tak się szczęśliwie złożyło, że w tym jubileuszowym roku przekroczyliśmy 2 miliony informacji o nieruchomościach. 21 edycji raportu AMRON/SARFiN jest już za nami. Wchodzimy na nowe obszary: w tej chwili wchodzimy w branżę pośrednictwa w wycenach nieruchomości (…) to nie jest nasze ostatnie słowo, będziemy poszerzali naszą ofertę.

Bożenna Chlabicz, Redaktor naczelny kwartalnika “Finansowanie Nieruchomości” – który również w tym roku obchodzi 10-lecie działalności – przypomniała początki tego czasopisma: – We wstępnym artykule pisaliśmy: – Powołanie tego pisma do życia jest konsekwencja dotychczasowych starań, działań, podejmowanych przez Komitet Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich na rzecz rozwoju rynku nieruchomości w Polsce.

141128.chlabicz.01.600x314

Fot. Marzena Stokłosa

Przygotowaliśmy je z myślą o bankowcach, pośrednikach nieruchomości, rzeczoznawcach, deweloperach, zarządcach nieruchomości, ubezpieczycielach, pracownikach funduszy inwestycyjnych oraz funduszy emerytalnych. Wraz ze wszystkimi naszymi autorami i czytelnikami, z bardzo licznym gronem wybitnych teoretyków i praktyków tego rynku, uczyliśmy się i poznawaliśmy przez te dziesięć lat. Dzisiejsze spotkanie to okazja, by podziękować tym osobom, dzięki którym ten kwartalnik powstał i istnieje do dzisiaj – powiedziała Bożenna Chlabicz, wymieniając Przewodniczącego Rady Programowej czasopisma dr Zbigniewa Krysiaka, obecnych i byłych członków rady: prof. Marka Bryksa, dr Piotra Cyburta, prof. Józefa Czaję, prof. Krzysztofa Jajugę, prof. Stanisława Kasiewicza, prof. Jacka Łaszka, prof. Jerzego Nowakowskiego, prof. Leszka Pawłowicza, dr Agnieszkę Tułodziecką, dr Zbigniewa Wierzbickiego, Andrzeja Wolskiego oraz prof. Jolantę Zombirt, Piotra Grobelnego, Romana Maszczyka, prof. Małgorzatę Zalewską, dr Jacka Furgę, dr Władysława Jana Brzeskiego oraz Tomasza Ciodyka oraz ekspertów: Bolesława Melucha i Roberta Nowaka. – Wymieniam te wszystkie osoby, ponieważ trudno wyobrazić sobie inna formę podziękowania.

Laureatem tegorocznej nagrody kwartalnika Finansowanie Nieruchomości “Szklane Domy 2014” został dr Piotr Cyburt – Prezes mBanku Hipotecznego.

Jubileuszowe statuetki 10 lecia AMRON otrzymali:

w kategorii “Regulatorzy”:

 • Wojciech Kwaśniak,Wiceprzewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Andrzej Reich, Dyrektor Departamentu Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i SKOK w KNF,

W kategorii “Ojcowie założyciele”:

 • Teresa Hildebrand – Wrzesień, Doradca Prezesa ZBP, przez wiele lat Prezes CPBiI, współtwórca nowoczesnego prawa bankowego
 • Jan Robert Nowak, Dyrektor Departamentu Wycen i Analiz Rynku Nieruchomości mBanku Hipotecznego, architekt i budowniczy Systemu AMRON
 • Agnieszka Górska-Olejarz, Dyrektor w firmie Emerson Evaluation, koordynator i współtwórca projektu AMRON w początkowej fazie rozwoju,
 • Ryszard Ferenc, informatyk, do roku 2006 Członek Zespołu ds. AMRON,

W kategorii “Pozytywiści”:

 • Robert Fedek – Starszy Specjalista w Centrum Analiz i Oceny Ryzyka Kredytowego, Biura Oceny i Weryfikacji Zabezpieczeń PKO BP
 • Elżbieta Sołtys – Dyrektor Centrum Wyceny Nieruchomości w Departamencie ryzyka Kredytowego Klientów Indywidualnych Deutsche Bank Polska,
 • Jarosław Pojawa – Dyrektor ds. Zabezpieczeń Klientów Detalicznych Raifffeisen Bank Polska,
 • Anna Preis – Menedżer Ryzyka Kredytowego w Credit Agricole Bank Polska,
 • Leszek Borkowski – Senior Business Manager w Departamencie Zarządzania Kredytowym Ryzykiem Detalicznym w ING Banku Śląskim,
 • Krzysztof Zagubień – Specjalista w Departamencie Ryzyka w Banku Millennium,
 • Grażyna Miller-Wolska – Naczelnik Wydziału Monitorowania i Informacji Kredytowej  Centrum Operacji i Rozliczeń BGK,
 • Krzysztof Kacprzak – Kierownik w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Kredytowym i Operacyjnym w DnB Bank Polska.

W kategorii “Pionierzy wśród rzeczoznawców majątkowych”:

 • Hanna Antczak,
 • Robert Taciak,
 • Krzysztof Furman,
 • Artur Stypka,
 • Tomasz Józefko.

Nagrodę Specjalną “Medialna Twarz”, przyznaną za propagowanie systemu AMRON, otrzymał  Prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji – dr Jacek Furga.

141128.nagrodzeni.01.600x400

Fot. Marzena Stokłosa

Karol Jerzy Mórawski

Udostępnij artykuł: