XI Kongres Zarządzania Wierzytelnościami online

Gospodarka

Kongres Zarządzania Wierzytelnościami (16-17.11.2020 r.), organizowany przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, wpisał się na stałe w kalendarz projektów w tym obszarze. To aktualnie największy cykliczny projekt kongresu branży windykacyjnej.

Zdjęcie ilustracyjne: windykacja, pieniądze, należności, gotówka
Źródło: DomData

Kongres Zarządzania Wierzytelnościami (16-17.11.2020 r.), organizowany przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, wpisał się na stałe w kalendarz projektów w tym obszarze. To aktualnie największy cykliczny projekt kongresu branży windykacyjnej.

Kongres jest miejscem spotkania oraz otwartej dyskusji na najbardziej aktualne kwestie dotyczące stanu i perspektyw sektora zarządzania wierzytelnościami, a przy tym inspirującego miejsca spotkania sektora, w tym dostawców wierzytelności i firm świadczących usługi w tym zakresie.

W dotychczasowych dziesięciu edycji Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami uczestniczyło już blisko 1800 osób, które reprezentowały wysoką kadrę kierowniczą z takich sektorów, jak bankowość, telekomunikacja, firmy pożyczkowe, windykacyjne, ubezpieczeniowe, leasingowe, factoringowe, dostawcy mediów, fundusze sekurytyzacyjne.

W kongresach brali udział również przedstawiciele wielu innych branż, świadczących komplementarne usługi do zarządzania wierzytelnościami, w tym dostawcy rozwiązań informatycznych, dostawców i zarządzających informacją gospodarczą, firm doradztwa strategicznego oraz podatkowego.

Więcej informacji:

https://zpf.pl/wydarzenia/konferencje/kongres-zarzadzania-wierzytelnosciami/program/

Udostępnij artykuł: