XII Kongres Gospodarki Elektronicznej 2017: Rozmowa z Elżbietą Rafalską – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Multimedia / Polecamy

O doświadczeniach współpracy administracji publicznej z sektorem komercyjnym nad informatyczną stroną Programu Rodzina 500 + oraz perspektywach jej kontynuacji.

Elżbieta Rafalska: Współpraca rozpoczęła się od momentu, w którym wdrażaliśmy Program Rodzina 500 + i w krótkim czasie udało się stworzyć możliwości przesyłania wniosków z wykorzystaniem bankowości elektronicznej. To była znakomita relacja, która pokazała, że możliwa jest współpraca Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Rodziny ze Związkiem Banków Polskich. Kłaniamy się w pas i dziękujemy za tę możliwość.

Sądzę, że na tym skorzystały nie instytucje, nie biznes, ale obywatele. To jest dla nich duże ułatwienie. Udało się to zrobić dzięki naprawdę dobrej współpracy, dzięki specjalistom, ekspertom bankowym, naszym specom, ale też przez podjęcie pewnych ryzyk, które okazały się niegroźne – mam na myśli czas na wdrożenie rozwiązania, który był stosunkowo krótki, a jednak zafunkcjonował znakomicie.

Chcemy kanał elektronicznego składania wniosków rozszerzyć na inne wnioski dotyczące świadczeń rodzinnych – jest ich dziesięć. Mówimy też o cyfryzacji Karty Dużej Rodziny. Projektów jest więcej. E-administracja, e-bankowość może się także włączyć w projekty społeczne, obywatelskie. Myślę, że to dobra zmiana.

Było to dość niespodziewane, bo pojawiło się w trakcie prac nad projektem. W pierwszej wersji projektu ustawy nie było tego rozwiązania. Tu ukłon i podziekowania należne Minister Cyfryzacji Annie Streżyńskiej. Związek Banków Polskich włączył się bardzo intensywnie. Trzeba też powiedzieć o znaczącej roli banku PKO BP i innych banków, bo po kolei wszystkie się włączały w projekt, choć czasu było niewiele. Towarzyszyło temu duże zaangażowanie ekspertów, wybitnych specjalistów, ale muszę też podkreślić jedną rzecz, która była absolutnie obecna – niezwykly zapał, pasja działania, dużo serca w projektach. Naprawdę wszystkim nam świeciły się oczy, bo wprowadzaliśmy kompleksowy projekt społeczny. To było dużym wyzwaniem dla wszystkich, mimo, że każdy miał inną rolę do odegrania.

Wnioski o świadczenia rodzinne mają datę 1 sierpnia 2018 roku i sukcesywnie będziemy nad dalszymi pracować. Myślę, że to jest przyszłościowy kierunek działań. Cieszymy się, że nasze rozwiązania są nowoczesne, przyjazne dla nas wszystkich, oszczędzają czas, tworzą ułatwienia i pokazują, że możliwa jest współpraca sektora biznesowego ze stroną rządową.

Przed nowoczesnością nigdy się nie ucieknie. To jest przyszłość, która jest ciągle przed nami. Banki są do niej znakomicie przygotowane, nie wszystkie instytucja na tym samy poziomie. To jest szansa na obniżenie kosztów, oszczędność naszego czasu, otwartość na świat i łatwość skorzystania z rozwiązań. Zauważyłam też, i to pobrzmiewało w głosach profesorów, że jest potrzeba kształcenia większej ilości informatyków, programistów w Polsce. To jest ważne, a nie zawsze możliwe do realizacji.

Wywiad dostępny na kanale youtube

aleBank.pl

Udostępnij artykuł: