XII Kongres Gospodarki Elektronicznej 2017: Tomasz Zdzikot – Nowe kierunki kształcenia

Multimedia / Polecamy

Tomasz Zdzikot - Podsekretarz Stanu w MSWiA

Tomasz Zdzikot - Podsekretarz Stanu w MSWiA

W tej chwili jesteśmy na dobrej drodze ku zainicjowaniu od początku stycznia 2019 roku wydawania obywatelom nowego dowodu osobistego, wyposażonego w warstwę elektroniczną. To jest projekt realizowany wspólnie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Zdrowia.Jeżeli nam się powiedzie, jeżeli się uda, to począwszy od 1 stycznia 2019 każdy z naszych obywateli będzie miał szanse posiadania w portfelu narzędzia umożliwiającego identyfikację w świecie elektronicznym do realizowani usług cyfrowych – w tym usług cyfrowej administracji.

Oczywiście to jest projekt, który nie będzie wymagał przymusowej wymiany posiadanych dokumentów – zakładamy ich wymianę w cyklu naturalnym – tzn. wraz z wygaszaniem ważności tych dokumentów, które w tej chwili są w posiadaniu obywateli. To jest pierwszy z projektów horyzontalnych, regulujący kompetencje kilku resortów, wypracowane na podstawie porozumienia. Projekt mający swoją historię zmierzającą – mam nadzieję – ku końcowi, bo jesteśmy jednym z ostatnich europejskich krajów, które takiego narzędzia jeszcze nie udostępnia obywatelom.Włączając się w prace rządu związane z odstępowaniem od papieru – program Cashless Paperless. Na trwającym obecnie posiedzeniu sejmu rozpatrywany jest projekt ustawy autorstwa MSWiA, który umożliwi dokonywanie elektronicznych płatności za mandaty karne – to jest zmiana, która już wkrótce nas czeka. Zaproponowaliśmy także i mamy już wstępne zaopiniowanie przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji projekt ustawy, która umożliwi dokonanie zameldowania przez internet z wykorzystaniem portali administracji państwowej. To też projekt, który będziemy realizowali wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji.

Bardzo mocno kładziemy nacisk na rozwój kompetencji, na rozwój kadr, na zasypywanie luki, która w obszarze cyfrowym w administracji jest szczególnie widoczna. Dlatego chcemy zmienić nieco profil Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, aby włączyła się ona w kształtowanie kadr potrzebnych administracji w nowej cyfrowej gospodarce, w nowym cyfrowym świecie. Chcemy, żeby już od października ruszyły inżynierskie studia o kierunku „Informatyka w bezpieczeństwie“.Chociażby we współpracy ze Związkiem Banków Polskich, który jest współorganizatorem dzisiejszego spotkania, rozmawiamy o uruchomieniu studiów podyplomowych – zarówno związanych z cyberbezpieczeństwem, jak i z bezpieczeństwem dokumentów publicznych, z bezpieczeństwem najważniejszych z punktu widzenia państwa dokumentów, bo to też kierunek o strategicznym znaczeniu. Jesteśmy na ostatnim etapie uzgodnień międzyresortowych projektu ustawy o dokumentach publicznych, który stworzy cały system zabezpieczeń.Rozmowa dostępna na kanale youtube 
Udostępnij artykuł: