XIII Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych

FN 2016/10-12 (październik-grudzień 2016)

Szanowni Państwo! XIII Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych, organizowany przez Związek Banków Polskich oraz działający przy Związku Komitet ds. Finansowania Nieruchomości, po raz kolejny spotkał się z dużym zainteresowaniem przedstawicieli wielu branż i instytucji. Tradycją tej dorocznej imprezy jest stały udział przedstawicieli banków, firm ubezpieczeniowych, firm deweloperskich, rzeczoznawców majątkowych, przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz środowisk naukowych. Nie bez znaczenia jest także udział izb gospodarczych zrzeszających sektor bankowy i deweloperski oraz rzeczoznawców majątkowych.

Szanowni Państwo! XIII Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych, organizowany przez Związek Banków Polskich oraz działający przy Związku Komitet ds. Finansowania Nieruchomości, po raz kolejny spotkał się z dużym zainteresowaniem przedstawicieli wielu branż i instytucji. Tradycją tej dorocznej imprezy jest stały udział przedstawicieli banków, firm ubezpieczeniowych, firm deweloperskich, rzeczoznawców majątkowych, przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz środowisk naukowych. Nie bez znaczenia jest także udział izb gospodarczych zrzeszających sektor bankowy i deweloperski oraz rzeczoznawców majątkowych.

Krzysztof Pietraszkiewicz
Prezes Zarządu Związku Banków Polskich

W wyniku realizacji dwunastu dotychczasowych edycji Kongresu, na których co roku goszczą wybitni eksperci z kraju i zagranicy z obszaru kredytowania hipotecznego i jego refinansowania, sprzedaży kredytów hipotecznych, zarządzania ryzykiem kredytowym, dochodzenia należności, jak i wzmacniania relacji z klientami, udało się wykreować platformę wymiany poglądów i opinii środowiska nieruchomościowego. Wypracowane przez Kongres wnioski są szeroko prezentowane i komentowane w mediach oraz publikowane na stronach serwisów internetowych.

W trakcie tegorocznej, trzynastej już edycji Kongresu szczególną uwagę chcemy poświęcić obecnie dyskutowanym systemowym instrumentom rozwoju gospodarczego w wieloletniej perspektywie finansowej zarówno na poziomie całego kraju, jak i lokalnym, do której zaliczamy:

Jak wspierać rządowy program mieszkaniowy Mieszkanie+. Zakup czy wynajem?

Obecny rząd po raz pierwszy podejmuje się kompleksowej próby rozwiązania problemów utrudniających rozwój mieszkalnictwa w Polsce. Za najbardziej pozytywne działania uznać należy rozwiązania mające na celu: zachowanie odpowiedniej równowagi praw wynajmującego i najemcy oraz podjęcie działań mających na celu skłonienie polskich gospodarstw domowych do długoterminowego oszczędzania, zwłaszcza z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

Cena transakcyjna, wartość nieruchomości a wartość zabezpieczenia wierzytelności hipotecznej.

Wartość zabezpieczenia przy kredytowania mieszkalnictwa ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: