XIX Forum Gospodarcze w Toruniu

Relacje

"Gospodarcze, transgraniczne Więzi Systemowe" - na taki temat dyskutowali uczestnicy rozpoczętego w poniedziałek 5 marca Forum Gospodarczego w Toruniu. Wybór tematu to odpowiedzi na sugestie uczestników Forum 2011. Rok temu rozmawiano o tych samych zagadnieniach jednak w aspekcie politycznym.

"Gospodarcze, transgraniczne Więzi Systemowe" - na taki temat dyskutowali uczestnicy rozpoczętego w poniedziałek 5 marca Forum Gospodarczego w Toruniu. Wybór tematu to odpowiedzi na sugestie uczestników Forum 2011. Rok temu rozmawiano o tych samych zagadnieniach jednak w aspekcie politycznym.

120307.fgt.02.500x

Fot. Jakub Lichwa

"Rok 2012 będzie okresem początku pracy nowego rządu w Polsce i wyznaczania priorytetów na kolejne cztery lata. Dlatego tak ważne wydaje nam się omawianie spraw gospodarczych, gdzie tylko tłem jest bieżąca polityka" - powiedział Jacek Janiszewski szef Rady Programowej Stowarzyszenia Integracja i Współpraca - organizator Forum.

W trakcie Forum odbyło się około trzydziestu konferencji, paneli, seminariów dotyczących gospodarki, w tym bankowości, energetyki, transportu, rolnictwa i przetwórstwa rolno - spożywczego, obronności, prawa - ze szczególnym uwzględnieniem prawa międzynarodowego.

120307.fgt.03.500x

Fot. Jakub Lichwa

W poniedziałek w głównej części Forum głos zabrali m.in. Olgierd Dziekoński - Minister w Kancelarii Prezydenta RP, Teresa Kamińska - Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Jerzy Bańka - Wiceprezes Związku Banków Polskich, Adam Szejnfeld - Poseł na Sejm RP, Maciej Stańczuk - Prezes Polskiego Banku Przedsiębiorczości S.A.

W godzinach popołudniowych uczestnicy forum rozmawiali o bankowości: Bankowość i finanse elementem transgranicznej współpracy państw, narodów i firm. Ten panel moderował Jerzy Bańka- Wiceprezes Związku Banków Polskich. Uczestnicy panelu rozmawiali m.in. o finansowaniu nowych technologii ze środków Unii Europejskiej oraz o wspieraniu małych przedsiębiorstw za pomocą mechanizmu poręczeń kredytowych.

120307.fgt.04.500x

Fot. Jakub Lichwa

Udostępnij artykuł: